تلاش دختر آمریکایی برای شرکت در ورزش مردانه! +عکس

دختر آمریکایی
دختر آمریکایی با هیکل درشت برای شرکت در فوتبال امریکایی تلاش می کند

واتسون که رهبر (چیرلیدر ) مشوقین مسابقات فوتبال آمریکایی  در آمریکاست که علاقه شدیدی به این بازی و شرکت در این بازی دارد.
به دلیل خشونت بالا و سختی فوتبال آمریکایی، فقط مردان در این ورزش شرکت میکنند. آنا واتسون نیز برای این منظور تمرینات ورزشی سنگینی را انجام می دهد تا روزی بتواند در کنار مردان در این بازی شرکت کند.
دختر آمریکایی دختر آمریکایی
مطالب مشابه را ببینید!