ثروتمند عراقی برده های جنسی را میخرد و آزاد می کند

برده جنسی

فرد نیکوکار و ثروتمند عراقی پس از خریدن بردگان جنسی زن، آنها را آزاد می کند

یک سایت خبری مسیحی، از اقدام یک شهروند عراقی که با به خطر انداختن زندگی خود برای رهانیدن زنان مسلمان، مسیحی و ایزدی از چنگال تروریست های داعش تلاش می کند، تمجید کرد.

سایت خبری آلِتیا (aleteia) در گزارشی با عنوان “ماجرای تاثیرگذار و فراموش‌نشدنی”، نوشت: شبکه های ارتباط اجتماعی عراق با نقل اخبار مربوط به یک شهروند عراقی گمنام، اقدام مهم و پرمخاطره این شخص را قهرمانانه توصیف کردند.

این شخص که به دلایل امنیتی هویت خود را فاش نمی کند، روزانه به با ورود به مناطق تحت اشغال داعش، دختران و زنان مسیحی، مسلمان و ایزدی را که به عنوان “برده جنسی” توسط تروریست ها به ثروتمندان فروخته می شوند، خریداری می کند و سپس آنان را برای بازگشت به نزد خانواده خود یاری می دهد.

به نوشته این سایت خبری، درباره تعداد دخترانی که تاکنون توسط این شخص خریداری و آزاد شده اند، آماری در دست نیست، اما اقدام شرافتمندانه این شخص مورد توجه مردم و رسانه ها قرار گرفته است.

مطالب مشابه را ببینید!