جدیدترین عکس مریم اوزرلی باردار (خرم سلطان)

به تازگی عکسی جدید از مریم اوزرلی با شکم برجسته اش در فیس بوک منتشر شده است.

او در فصل یک تا سه سریال حریم سلطان نقش خرم سلطان را بازی کرده است.

جدیدترین عکس مریم اوزرلی باردار (خرم سلطان)

مطالب مشابه را ببینید!