مجله تاپ‌ناز‌

اطلاعات درباره جریمه دو برگی + قوانین و زمان مهلت پرداخت جریمه

وقتی که مامور پلیس راهنمایی و رانندگی به دنبال تخطی راننده ای از قوانین و بررسی خودرو به راننده دستور ایست بدهد ولی راننده هیچ توجهی نکند و به راه خود ادامه بدهد، در این حالت جریمه دو برگی برای این راننده در نظر گرفته می شود.

جریمه دو برگی

چنانچه پلیس موقع مواجه با تخلف راننده یا بر اساس بعضی از شواهد و قرائن برای بررسی خودرو و مدارک راننده، فرمان ایست بدهد و راننده توقف نکند و به راه خود ادامه بدهد، جریمه دو برگی برای این راننده صادر خواهد شد.

سرهنگ کرمی اسد رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا اظهار داشت: جریمه دو برگی نوعی از ابلاغ محسوب می شود که پلیس تخلف ارتکابی راننده را مشاهده کرده است.
هنگامی که پلیس تخلفی را از سوی راننده مشاهده می کند نسبت به توقف و ایست خودرو دستور می دهد.

رئیس مرکز اجراییات پلیس راهور ناجا ادامه داد:

با توجه به ایست دادن پلیس و عدم توقف خودرو از سوی راننده چه به صورت عمد و غیر عمد ماموران پلیس راهور از دو برگه استفاده می کنند و جریمه و تخلف در سوابق راننده متخلف درج خواهد شد.
کرمی اسد گفت: در این حالت پلیس نسبت به صدور برگه جریمه با درج مشخصات خودرو شامل پلاک، رنگ، زمان و مکان تخلف و میزان جریمه اقدام می‌کند.

انواع جرایم رانندگی

  • جریمه دو برگی
  • جریمه تسلیمی
  • جریمه الصاقی
  • ثبت تخلف با استفاده از دوربین

جریمه دو برگی

قوانین جریمه دو برگی

چنانچه راننده از قوانین سرپیچی کند و از وی تخلفی سر بزند، پلیس دستور توقف و ایست وسیله نقلیه را می دهد. اگر راننده از روی قصد یا بدون قصد نسبت به توقف بی اعتنا باشد، ماموران پلیس راهور برای جریمه او از دو برگه استفاده می کنند. در این وضع راننده موظف به پرداخت هزینه جریمه و تخلف است و این جریمه و تخلف در سوابق او درج می شود.

آشنایی با جریمه دوبرگی

صدور دو قبض جریمه برای راننده متخلف را جریمه دو برگی می گویند و این امر وقتی اتفاق می افتد که پلیس به محض تخلف راننده، فرمان ایست می دهد، ولی راننده به صورت عمد و یا سهوی به دلیل عدم رویت فرمان پلیس متوقف نمی شود و به مسیرش ادامه می دهد، در این حالت به دلیل عدم توجه به دستور پلیس، تخلفی دیگر صورت گرفته است که پلیس بدین منظور دو قبض جریمه را برای راننده خاطی در نظر می گیرد.

در صدور قبض جریمه با ابلاغ دو برگی، مشخصات راننده درج نمی شود و برای اعمال قانون و پیگیری های بعدی، پلیس مشخصات ظاهری خودرو و راننده خاطی را روی برگ جریمه یادداشت می کند.

مهلت پرداخت

رانندگان متخلف برای هر کدام از قبوض جریمه ابلاغ شده به مدت 1 ماه وقت دارند، تا نسبت به پرداخت جرائم رانندگی اقدام نمایند، در غیر این صورت مبلغ قبض جریمه ابلاغ شده دو برابر می شود.

به دلیل احتمال خطا در عدم توقف کامل خودرو، معمولا امکان کاهش مبلغ جریمه و یا حذف آن وجود دارد، زیرا نه خود راننده در مکان حضور داشته که قبض جریمه به او داده شود و نه این که خودرو متوقف شده است تا قبض جریمه به آن الصاق شود، به خصوص وقتی که دلایل ناکافی برای اثبات اشتباه وجود داشته باشد و با ارائه مدارک و یا مستندات بتوان ثابت کرد که در لحظه تخلف، خودرو مورد نظر در جایی دیگر بوده است.

مهلت اعتراض به جریمه دو برگی

در صورتی که راننده نسبت به صدور قبض جریمه دو برگی و یا دیگر قبوض جریمه اعتراضی داشته باشد باید این مراحل را طی کند:

اگر شهروندی نسبت به قبض جریمه دوربینی صادر شده برای او معترض باشد، باید تصویر تخلف صورت گرفته را در مرکز اجرائیات سراسر کشور مشاهده و رویت نماید.

برای اعتراض به دیگر انواع قبوض جریمه، شهروندان باید مطابق ماده 5 قانون رسیدگی، برای ثبت اعتراض خود به دفاتر پلیس +10 مراجعه کنند و پس از اقدام به تنظیم اعتراض و گزارش خود می توانند پاسخ این اعتراض را در ظرف 24 ساعت بعد از سوی پلیس راهور دریافت نمایند.

اگر باز هم راننده به پاسخ دریافت شده معترض باشد، قادر است که برای بررسی دوباره به مرکز رسیدگی به تخلفات مراجعه نماید.

مطالب مشابه را ببینید!