جزییات پرداخت حق بیمه سربازی بصورت اقساط

بیمه سربازی
نصیری ادامه داد: مهلت پرداخت حق‌ بیمه درصورت پرداخت یک‌جا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.

مدیرکل امور فنی بیمه‌ شدگان سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: پرداخت حق بیمه دوران خدمت سربازی حداکثر در ۱۲ قسط امکان پذیر و متقاضی ملزم به پرداخت در زمان های تعیین شده است.

به گزارش صدا و سیما، سیروس نصیری افزود: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده 14 قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب 30 فروردین 83 و قانون استفساریه قانون مذکور مصوب 28 خرداد 85 مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب هشت تیر 84 هیأت‌وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه همه مشمولین قانون تأمین‌اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی امکان‌پذیر است.

وی گفت: احتساب سوابق موردنظر منوط به بیمه‌پردازی در زمان ارائه تقاضا و داشتن دو سال سابقه حق‌بیمه نزد سازمان و همچنین پرداخت حق‌بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده 3 آئین‌نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت‌سی‌ام سهم بیمه‌شده و بیست‌وسه سی‌ام سهم دولت است.

نصیری ادامه داد: مهلت پرداخت حق‌ بیمه درصورت پرداخت یک‌جا، حداکثر تا پایان ماه بعد از تسلیم اعلامیه بدهی است.

وی تصریح کرد: بیمه‌شده درصورت عدم توانایی پرداخت یک‌جای حق‌بیمه متعلقه می‌تواند در مهلت مذکور نسبت به ارائه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند که در این حالت واحد اجرایی با توجه به میزان بدهی و سایر ملاحظات، حق‌بیمه متعلقه را حداکثر در 12 قسط ماهانه تقسیط خواهد کرد.

مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در هرحال پذیرش سوابق مورد نظر و بهره‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین‌اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌بیمه در مهلت‌های تعیین شده خواهد بود در غیر این صورت احتساب سوابق مذکور بر اساس تقاضای مجدد و تجدید محاسبه حق‌ بیمه با رعایت ضوابط مربوطه میسر است.

مطالب مشابه را ببینید!