مجله تاپ‌ناز‌

جملات انگیزشی بدنسازی با متن های مخصوص ورزشکاران

در این بخش مجموعه ای از جملات انگیزشی بدنسازی با متن های مخصوص ورزشکاران عزیز و بدنساز را ارائه کرده ایم با ما همراه باشید.

زیباترین جملات انگیزشی بدنسازی

جملات انگیزشی بدنسازی

بدنت هر چیزی را که ذهنت می‌گوید باور می‌کند، ذهنت را زیبا کن!

-+-+-

من برای رسیدن به اهداف بلند بالای خودم آمده ام برای جنگیدن و لحظه ای پا پس نخواهم کشید تا زمانی که اهدافم را به چنگ آورم.

-+-+-

اگه خسته شدی
یاد بگیر استراحت کنی
نه اینکه تسلیم بشی …

-+-+-

از آن نترس که آهسته حرکت می‌کنی، از آن بترس که هنوز حرکتی نکرده باشی. پس زودتر حرکتتو بزن

-+-+-

همیشه سفت و محکم سر این مسئله با افتخار پابرجا بمان که تو قویتر از آن چیزی هستی که حتی در خاطرت می گنجد. کافیست نسبت به برنامه ریزی خود اهمیت قائل شوی و به خود تلقین کنی که تو قوی هستی.

مطلب مشابه: متن انگیزشی بدنسازی و جملات الهام بخش برای باشگاه و ورزش زیبایی اندام

اگر می‌خواهی زندگی‌ات را تغییر بدهی،
اول باید افکارت را تغییر بدهی.

-+-+-

جملات انگیزشی بدنسازی

درد و سختی یا شرمندگی
انتخاب کن؟!

جملات برای ورزشکاران بدنساز

برنده کسی نیست که هرگز شکست نخورده است
بلکه کسیت که هرگز جا نزده!

مطلب مشابه: متن انگیزشی ورزشی؛ سخنان انگیزشی بزرگان برای ورزشکاران

اگر چیزی ترا به چالش نمی‌کشه
ترا تغییر هم نخواهد داد!

-+-+-

هیچ سلاحی مرگبارتر از “اراده” نیست
«بروس لی»

-+-+-

صبر
قدرت
است!
صبور باش و ادامه بده.

-+-+-

شاید الان جایی که باید باشم نیستم،
اما خدا را شکر که جایی که بهش عادت کرده بود هم نیستم!
بیگ رامی

-+-+-

جملات انگیزشی بدنسازی

تو شجاع تر از اون چیزی هستی که باور داری،

قویتر از اون چیزی هستی که به نظر میرسی،

و شیکتر از اون چیزی هستی که فکر میکنی…

متن انگیزه دهنده ورزشی

موفق شو و نه هیچ چیز کمتر از اون!

مطلب مشابه: سخنان انگیزشی و جملات الهام بخش انگیزه دهنده ای که هر روز باید بخوانید

مشتاق موفقیت!
با تمام وجود بخواه موفق بشی و میشی.

-+-+-

میخوام بهت نشون بدم که
من چقدر عالی هستم!

-+-+-

بدنت را بساز!

یک بدنساز یک مجسمه ساز هم هست،
اونجوری که میخواد بدنش را می‌سازه

مطلب مشابه: جملات حال خوب کن و متن انگیزشی برای داشتن حس و حال عالی

مطالب مشابه را ببینید!