مجله تاپ‌ناز‌

جملات انگیزشی برای گذر از چالش ها و مشکلات زندگی + متن هایی برای رسیدن به موفقیت در زندگی

مجموعه جملات انگیزشی خاص و مفهومی برای گذر از چالش های زندگی و متن های ویژه برای رسیدن به موفقیت و هدف ها در زندگی

جملات و متن انگیزیشی برای گذر از چالش و مشکلات

جنگ و ستیزها را خودتان انتخاب کنید. گاهی صلح بهتر از بر حق بودن است.

**

این همه راه نیامده ای که تنها این همه راه آمده باشی.

**

چیزی که هستید، شما را به عقب نمی کشاند؛ چیزی که به آن فکر می کنید، این کار را می کند.

**

جملات انگیزشی برای گذر از چالش ها و مشکلات زندگی

تا جایی پیش بروید که دیگر نیاز نباشد خودتان را به کسی معرفی کنید.

**

هیچ گاه این پنج چیز را از یاد نبر: تلاش برای راضی نگه داشتن همه، ترس از تغییر، ماندن در گذشته، غمگین بودن، بیش از اندازه فکر کردن.

**

هر چالش، فرصت جدیدی است برای این که شروع به رقابت کنی.

**

تو چیزی را جذب می کنی که هستی، نه چیزی را که می خواهی. پس اگر به دنبال بزرگی هستی، بزرگ باش.

**

هیچ وقت از شکست نترس؛ از این باید بترسی که سال آینده در همین جا ایستاده باشی.

**

جملات انگیزشی برای گذر از چالش ها و مشکلات زندگی

فردی که اعتماد به نفس بالا دارد، از دیگران هم این حس را دریافت خواهد کرد.

**

متن انرژی دهنده برای رفع مشکلات

از بلندی افتادن، اتفاق است و دوباره ایستادن، انتخاب.

**

اگر کاری تو را به چالش نمی کشد، قطعاً تغییری هم در تو ایجاد نخواهد کرد.

**

هیچ وقت برای داشتن معیارهای عالی از کسی معذرت خواهی نکن. کسانی که می خواهند در زندگی تو باشند، باید خود را تا آن حد بالا بکشند.

**

موفقیت با تمرکز بر ذهن هوشیار به دست می آید. تمرکز بر چیزهایی که از آن‌ها الهام می گیریم، نه چیزهایی که از آن می ترسیم.

**

جملات انگیزشی برای گذر از چالش ها و مشکلات زندگی

هیچ وقت در زندگی به پشیمانی فکر نکن. اگر اتفاق خوبی رخ داده، بسیار عالی؛ اگر اتفاق بدی بوده، تنها تجربه‌ی خوبی به دست آمده است.

**

وقتی دیگران در حال استراحت‌ اند، کار کن. وقتی دیگران در مهمانی هستند، یاد بگیر. وقتی دیگران بی‌ برنامه خرج می کنند، پس انداز کن. آن طور که دیگران در رؤیا می بینند، زندگی کن.

**

نظم یعنی کاری که باید آن را درست انجام دهی، حتی اگر دلتان نمی خواهد آن کار را بکنی.

**

هیچ وقت به خاطر این که دیگران تو را تائید نمی کنند، از انجام کاری که آن را درست انجام می‌ دهی، دست برندار.

**

جملات انگیزشی برای گذر از چالش ها و مشکلات زندگی

جملات با انرژی انگیزشی و زیبا

از این که چه اشتباهی ممکن است رخ دهد واهمه نداشته باش. به این فکر باش که چه کارهای درستی می توانی انجام دهی.

**

هیچ وقت دنباله روی از یک رؤیا را به خاطر این که وقت زیادی می برد رها نکن. زمان خیلی زود می گذرد.

**

حرف نزن؛ تنها عمل کن. چیزی نگو؛ فقط نشان بده. به کسی وعده نده؛ تنها ثابت کن.

**

دیوارهایی زندگی‌تان را محدود می کنند که خودتان برای خودتان می سازید.

**

شما از آنچه فکر می کنید، شجاع‌تر هستید، از آنچه فکر می کنید، قوی‌ترید و از هر آنچه به شما می گویند، باهوش‌ترید.

**

جملات انگیزشی برای گذر از چالش ها و مشکلات زندگی

هیچ وقت سقف رویاهای خود را برای هماهنگ شدن با حقیقت پایین نیاورید، بلکه طرز فکر و عقایدتان را برای تطابق با اهدافتان بالا بکشید.

**

موفقیت را ابتدا در ذهنتان تصور کنید

سپس با چشم تان ببینید

و بعد با جسم تان خلق کنید

**

جملات خاص انگیزشی برای موفقیت در زندگی

فروختن آب به کسی که در بیابان مانده

کار آسانیست که هر کسی می‌تواند

آنرا انجام دهد، اما موفقیت در انتظار کسی است که بتواند به صحرانشینان ماسه بفروشد

**

این موقعیت نیست که انسان را می سازد

این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند

**

یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛

حتی اگر میلی به انجامش ندارید… اما میدانید مهم هستند و باید انجام شوند.”

**

جملات انگیزشی برای گذر از چالش ها و مشکلات زندگی

راز حقیقی موفقیت اینه که بدانید زندگی به یک سفر طولانی هواپیما شباهت دارد و شما باید تصمیم بگیرید که کجا می‌خواهید بروید،سپس سوار شوید و به سوی مقصد پرواز کنید

پس”شجاعت پرواز” داشته باش

**

بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند…

تا کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد

باور کن همه به دنبال رسیدن به آرزوهای خودشان هستند

خودت معجزه زندگی خودت باش

محدودیت های ذهنی ات را کنار بگذار

باورهای صحیح خود را تقویت کن

و بسوی موفقیت گام بردار!!!!!

**

جملات انگیزشی برای گذر از چالش ها و مشکلات زندگی

صبح رنگی رنگی ات بخیر !

هر شکستی یک درس برای حرکت

دو به جلو است

تو از شکست ها بیشتر از

موفقیت هایت درس میگیری

اجازه نده شکست متوقفت کند

شکست شخصیت را می سازد

**

جملات انگیزشی برای گذر از چالش ها و مشکلات زندگی

اگر از صد نفر بپرسید

متضاد کلمه موفقیت چیست

اکثرشان می‌گویند شکست.

اما این اشتباهی بزرگ است؛

متضاد کلمه موفقیت ،

تلاش نکردن است

مطالب مشابه را ببینید!