مجله تاپ‌ناز‌

جملات انگیزشی شجاعت و سخنان زیبا در مورد نترس بودن در زندگی

زیباترین جملات انگیزشی در مورد شجاعت و سخنان خاص کوتاه در مورد نترس بودن و داشتن شجاعت در زندگی را در این بخش گردآوری کرده ایم.

جملات زیبای انگیزشی درباره شجاعت

شجاعت مقابله با ترس و سلطه بر آن است نه فقدان ترس.

**

شما می توانید شجاعت را انتخاب کنید یا می توانید راحتی را انتخاب کنید،

اما نمی توانید هر دو را با هم انتخاب کنید.

**

این شجاعت، شهامت و جسارت است که خون زندگی را به شکوه سرخ رنگ خود می رساند.

شجاعانه زندگی کنید و جبهه ای شجاعانه در برابر مشکلات داشته باشید.

**

متن در مورد شجاع بودن و جسارت

موفقیت یا شکست، هیچ کدوم پایان کار نیست!

چیزی که مهمه جسارت شماست برای ادامه دادن به مسیری که دوست دارید….

**

جملات انگیزشی شجاعت

شجاعت داشته باش برای تغییرات اساسی در زندگیت، اون موقع است که خداوند از طریق قوانین بی نظیر و بی تغییرش بهت کمک می کنه تا ایده های زندگیتو پیدا کنی!

**

تو زندگی دقیقا همون چیزی گیرت میاد که شجاعت درخواستش رو داشته باشی!! به کم قانع نباش…..

**

امید یعنی: آرزو کنی یک اتفاق بیفته.

ایمان یعنی: باور کنی یک اتفاق میفته.

شجاعت یعنی: کاری کنی که اون اتفاق بیفته.

**

جملات انگیزشی شجاعت

جملات سنگین در مورد جسارت

تنها دیواری که بین تو و آرزوهات وجود داره، ترس هاته پس شجاع باش.

**

وقتی روز جدیدی شروع می شود جرات کن و قدرشناسانه تبسمی کن.
وقتی به تاریکی رسیدی، جرات کن و اولین کسی باش که شمعی روشن می کند.
وقتی بی عدالتی وجود دارد، جرات کن اولین کسی باشی که آن را محکوم می کند.
به نظرت می رسد زندگی دارد به زمینت می زند، جرات کن و با مشکل ستیز کن.
احساس خستگی و نا امیدی می کنی، جرات کن و به راهت ادامه بده.
وقتی زمانه سخت می شود، جرات کن و از آن سخت تر شو.
وقتی پایان یک عشق آزارت می دهد، جرات کن و دوباره عاشق شو.
وقتی کسی را دیدی که گم شده است، جرات کن و راه را به او نشان بده.
وقتی دوستی به زمین افتاد، جرات کن و اولین کسی باش که دستش را به سوی او دراز می کنی.
وقتی احساس شادمانی می کنی، جرات کن و دل کسی را شاد کن.
جرات کن و به بهترین کسی که می توانی، تبدیل شو.

**

جملات انگیزشی شجاعت

برای به دست آوردن اعتماد به نفس
بهترین راه، انجام دادن کارهایی است که از آن می ترسیم

**

سخنان زیبا در مورد شجاعت

پیروزی متعلق به مقاوم ترین افراد است
“ناپلئون بناپارت”

**

جملات انگیزشی شجاعت

یک مرد به اندازه ای که می خواهد می تواند بزرگ باشد. اگر خودتان را باور دارید و شجاعت، عزم، فداکاری و روحیه رقابتی دارید و اگر حاضر هستید چیزهای کوچک زندگی را فدای چیزهایی بکنید که ارزشش را دارد، این کار می تواند انجام شود.
“وین لومباردی”

**

دوست داشته شدن عمیق توسط کسی به شما قدرت می‌بخشد
در حالی که دوست داشتن عمیق کسی به شما شجاعت می‌بخشد

**

جملات انگیزشی شجاعت

متن آموزنده بزرگان در مورد شجاعت

برای انجام هر کاری به شجاعت نیاز دارید
هر زمان که تصمیم به انجام کاری می‌گیرید، همیشه کسانی هستند که به شما می‌گویند که اشتباه می‌کنید
همیشه مشکلاتی وجود دارد که شما را وادار می‌کند که باور کنید حق با منتقدان شماست

“رالف والدو امرسون”

**

خطر کن! همه‌چیز را خطر کن! سخت‌ترین کارهای روی زمین را به خاطر خودت انجام بده، به خاطر خودت عمل کن با حقیقت مواجه شو.

زندگی در مخاطره یعنی از صخره پایین بپری و در میان راه برای خودمان  چتری بسازیم.

**

جملات انگیزشی شجاعت

من نباید ترس داشته باشم، ترس ذهن را نابود میکند. ترس همان مرگ اندکی است که نابودی کامل را به همراه دارد. من با ترسم مواجه خواهم شد. من با او خواهم جنگید و هنگامی که آن را شکست دادم، او خواهد رفت، دیگر هیچ چیز وجود نخواهد داشت که مرا متوقف کنید.

**

از شکست نترسید. در تلاش برای فرار از شکست ، انرژی را هدر ندهید. از شکست های خود بیاموزید و به چالش بعدی بروید. شکست خوب است. اگر شکست نخورید ، رشد نمی کنید.

**

جملات انگیزشی شجاعت

تنها اتفاقات شگفت انگیز نمی توانند شما را شجاع کنند. (مری تایلر مور)

**

جملات کوتاه در مورد شجاعت

شجاعت تنها کسی است که می داند شما می ترسید.

**

شجاعت این نیست که نترسی، شجاعت اینه که نزاری ترست باعث بشه هیچ وقت سمتش نری!

**

جملات انگیزشی شجاعت

اول، فکر کن. دوم، باور داشته باش، سوم، رویاپردازی کن. چهارم، شجاعت داشته باش.

**

بزرگترین اشتباهی که میتوانید مرتکب شوید، این است که مدام بترسید اشتباهی مرتکب شوید و هیچ کاری نکنید.

**

تمامی رویاهای مان به حقیقت می‌پیوندند،
اگر شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم

والت دیزنی

**

شجاعت یعنی اینکه بترسید اما
هرطوری که شده یک قدم به جلو حرکت کنید.

بیورلی اسمیت

**

بدون شجاعت،
ما نمی توانیم هیچ فضیلت دیگری را با ثبات انجام دهیم.
بدون شجاعت ما نمی توانیم مهربان، درست کار، سخاوتمند یا صادق باشیم.

مایا آنجلو

**

To a brave man
good and bad luck are like his left and right hand
He uses both

از نظر یک مرد شجاع،
خوش شانسی و بدشانسی مانند دست چپ و راست اوست..
او از هر دو استفاده می کند.

سنت کاترین سیه نا

**

جملات انگیزشی شجاعت

بهترین راه برای نجات همیشگی داشتن شهامت است..

**

شجاعت داشته باشید که از قلب و شهود خود پیروی کنید
آن ها به نوعی می دانند که شما واقعا می خواهید چه چیزی شوید.

استیو جابز

مطالب مشابه را ببینید!