مجله تاپ‌ناز‌

متن و جملات فلورانس اسکاول شین با جملات انگیزشی انرژی بخش

در این بخش متن های انگیزشی و جملات فلورانس اسکاول شین نویسنده معروف (نویسنده کتاب چهار اثر اسکاول شین) را ارائه کرده ایم.

متن و جملات فلورانس اسکاول شین

جملات انگیزشی اسکاول شین

جمله تلقینی برای فروش:

سپاس می گزارم که این کالا (یا دارایی) هم اکنون به شخص یا اشخاص دیگری که خدا می خواهد و به بهایی که خدا صلاح می داند به فروش می رسد تا رضایت کامل آورد.

عبارت تاکیدی برای اوضاع و شرایط درست:

هر طرحی که پدر آسمانی من در نیفکنده باشد از هم می پاشد و هم اکنون آرمان الهی چهره می نماید.

جمله تلقینی برای ایمان:

چون با خدای یگانه ام، پس با خیر و مصلحت خود نیز یگانه ام. چون خدا هم بخشاینده است و همچنین موهبت، پس بخشاینده را نمی توانم از موهبت جدا کنم.

مطلب پیشنهادی: متن شروع روز خوب با جملات فوق انگیزشی آغاز روز پر انرژی

تلقین برای بینایی:

دیدگانم دیگان خداست. من با دیده جان می بینم. من راه گشوده را به چشم می بینم. هیچ مانعی بر سر راهم نیست. من طرح کامل را به روشنی می بینم.

عبارت تاکیدی برای بخشایش:

همه را می بخشایم و همه مرا می بخشند. همه دروازه ها به ناگاه گشوده می شوند و تاخیر و صلاحم به سویم می آید.

تلقین برای درمان کم خونی:

خوراک راستین خود را از روح و جانم می ستانم. یاخته های تنم سرشار از نور است. برای سلامت کامل و شادمانی تابناک و بیکرانم سپاس می گزارم.

جملات فلورانس اسکول شین نویسنده معروف

تلقین برای بیماری های گوش:

گوش من، گوش جانان است. هم اکنون نور خدا به آن می تابد تا هر عیب و نقضی را درمان و ناپدید کند.

تلقین برای رفع فراموشی و تقویت حافظه:

در ذهن الهی از دست دادن حافظه وجود ندارد. از این رو هر چه را که باید به یاد بیاورم به یاد خواهم آورد و هر چه که به خیر و صلاحم نیست فراموش خواهم کرد.

متن و جملات فلورانس اسکاول شین

زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد.

باور، نیرومندتر از خوش بینی است.

شکر گزاری کلید فراوانی و برکت الهی است.
وقتی فکری کرده و تشکر میکنیم بیشتر جذب میکنیم.
هر روز صبح به خاطر آنچه که دارید و آنچه که هستید شکرگزاری کنید.

کسی که با خدا همراه است، شکست ناپذیر می شود. 

مطلب مشابه: متن در مورد زندگی، موفقیت و اهداف (سخنان و جملات انگیزشی جدید)

همۀ انسانهای حاضر در این سیاره خاکی ، تمایل به عشق دارند .
مشکل شما هرچه باشد ، با عشق آن را برطرف سازید .
امتحان کنید .
نیروی عشق می تواند اگر نه در کوتاه مدت ، حتماً در بلند مدت همۀ مشکلات را حل کند .
متوجه باشید که ظهور هر مشکل ، می تواند فرصتی برای تشرف به آیین عشق باشد آنهم عظیم ترین نوع عشق که عشق الهی ست .

خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شکست و فقر می شود.

متن و جملات فلورانس اسکاول شین

رهایی از ترس یک راه بیشتر ندارد: تبدیل ترس به ایمان.

قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی فوق العاده تاثیرگذار با سخنان افراد موفق معروف

سخنان انگیزشی اسکاول شین

در روی زمین چیزی نیست که بتواند در مقابل کسی که هیچ گاه مقاومت نمی کند بایستد. 

تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود او است.

سری که بر پیشانیش خم باشد آسوده بر بالین قرار نمی‌گیرد خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقام جوئی شادمانی انسان را می‌رباید و بیماری و شکست و فقر می‌آورد .

نخستین گام برای رسیدن به کامیابی این است که از آنچه هستید، شادمان باشید.

شادمانی ام کار خداست.پس هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند.

مطلب مشابه: جملات انگیزشی کوتاه تلاش و متن های فوق العده برای رسیدن به هدف برتر زندگی

آدمی باید آنچه را که در ازای کار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛
بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر!

متن و جملات فلورانس اسکاول شین

بـه زنـدگی با دیـدی مثـبـت نگـاه کـنـید تـا خـود را بـه دلیل احساس انرژی و خوشحالی بسیار زیادی کـه نصیبتان خواهـد شد، متعجب سازید.
بـه یاد داشته باشید که افراد شاد و مثبت بیشتر می توانند دیگران را مجذوب خود کنند. 

خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی کند. 

به همه آرزوها پاسخ داده می شود.

همه خواسته ها مورد تأيید قرار می گیرند.

هیچ کس بی جواب نمی ماند.

همه محبوب اند و آرزوهايشان تحقق می يابد.

وقتی با سرچشمه هستی خود همسو باشید،

همواره برنده ايد و کس ديگری نبايد ببازد

تا شما برنده شويد.

همه چیز به مقدار کافی وجود دارد

مطلب مشابه: سخنان جول اوستین نویسنده و سخنران انگیزشی با عکس نوشته از جملات آموزنده اش

متن و جملات آموزنده اسکاول شین

راههای خدا خردمندانه و چاره های او حکیمانه است.

این مهمترین لحظه در زندگی شماست و اون هم لحظه ای است که بایستی همه را ببخشید. 

تنها کسی که باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان که دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.

دعا خدا را به سوی ما نمی کشد ، بلکه ما را به سوی او می کشاند

نخستین گام برای کسب موفقیت اینست که از آنچه هستید شادمان باشید
به محض آرام شدن دریای افکار کشتی های نجات از راه میرسند
خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند

مردم گمان می کنند که با فرار از شرایطی ناخوشایند، می توانند از شر آن رهایی یابند؛ بی خبر از اینکه به هر کجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد. 

زندگی پیکار نیست، بازی است

زیرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد، چه خوب، چه بد

قوه تخیل در بازی زندگی نقشی عمده دارد

برای شفای تن باید روح را شفا داد.

اگر از قدرت کلام بی خبرید! بدانید که: یک عبارت تاکیدی نیکوی مثبت بیش از هزار اندیشه منفی قدرت دارد و دو عبارت نیکوی مثبت بیش از ده هزار اندیشه منفی 

هر آنچه آدمی احساس و یا به روشنی مجسم کند بر ذهن نیمه هشیار اثر می‌گذارد و مو به مو در صحنه زندگی ظاهر می‌شود.

اگر به راستی می خواهیم خیرو صلاحمان پیش آید ،باید مقاومت را کنار بگذاریم و متوازن و متعادل و آرام  باشیم.

بنام خالق مهربانى و آرامش

وقتى چشم اميدتان به خداوند باشد

هيچ چيز انقدرها عجيب نيست كه راست نباشد.

هيچ چيز انقدرها عجيب نيست كه پيش نيايد.

هيچ چيز انقدر ها عجيب نيست كه دير نپايد.

مطلب مشابه: متن فوق انگیزشی + جملات کوتاه بسیار انگیزه دهنده و انرژی دهنده

مطالب مشابه را ببینید!