جملات مخ زنی انگلیسی و جملات عاشقانه و احساسی که باید به همسر گفت

در این مطلب مجموعه جملات مخ زنی انگلیسی (جملات عاشقانه و احساسی) برای همسر و عشق را گردآوری کرده ایم.

Love 1 1 e1686134450495

متن و جملات مخ زنی انگلیسی

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me

کلمات تو غذای منه، نفس تو شراب منه. تو همه چیز منی.

?If I don’t know what true love is, how will i find it 

اگر ندونم عشق واقعی چگونه است، چگونه پیدایش خواهم کرد؟

True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes 

عشق واقعی می تواند شما را کور کند اما در همان زمان اگر شما بگذارید می تواند چشمان شما را باز کند.

Do you believe in love at first sight or do I have to walk by again

به عشق با نگاه اول اعتقاد داری؟ یا لازمه که دوباره از جلوت رد بشم؟

I’m lost without you

من بدون تو گم میشم.

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine 

تا آخر عمرم دوستم خواهی داشت؟ نه، من دوستت خواهم داشت تا آخر عمر خودم

مطلب مشابه: جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی برای عشق زندگی و همسرم

I love my EYES when u look into themI love my NAME when u say itI love my HEART when u love itI love my LIFE when u are in it

من چشامو دوست دارم وقتی نگاهشون میکنی من عاشق اسمم وقتی تو بگیش من عاشق قلبمم وقتی تو عاشقشی من عاشق زندگیمم وقتی تو توش هستی

I’m out of breath for you

نفسم برات بند میاد

To the world you may be one person, but to one person you may be the world 

در دنیا شاید یک نفر به حساب بیایی ولی برای یک نفر ممکنه همه دنیا باشی

It’s so easy, To think about Love, To Talk about Love, To wish for Love,But it’s not always easy, To recognize Love, Even when we hold it…. In our hands

این آسونه که به عشق فکر کنی، درباره عشق صحبت کنی، تا بخوای عاشق بشی، ولی هیچوقت آسون نیست تا عشق و بشناسیم حتی وقتی ما با دستانمان نگهش داشتیم

I love you more than any word can say 

تو را بیشتر از هر کلمه ای که بتوان گفت دوست دارم( یعنی دوست داشتن او در کلمه نمیگنجد)

For every day, I miss youFor every hour, I need youFor every minute, I feel youFor every second, I want youForever, I love you..!!

هر روز، دلم برات تنگ میشه هر ساعت، بهت نیاز دارم هر دقیقه، من احساست میکنم هر ثانیه من تورو میخوام.برای همیشه،من عاشقتم

مطلب مشابه: جملات کمیاب عاشقانه انگلیسی (متن احساسی برای عشق با ترجمه)

Each dayI love you more, Today more than yesterday and less than tomorrow

هر روز بیشتر دوستت دارم، امروز بیشتر از دیروز و کمتر از فردا

Love is wide ocean that joins two shores

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل را به یکدیگر پیوند میدهد

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رویاشو میسازه. 

.I fell in love with you over and over again

من عاشق تو شده ام بارها و بارها

.You’re my other half

تو نیمه دیگر من هستی

مطلب مشابه: جملات عاشقانه انگلیسی جدید + متن های احساسی برای عشق و همسر با ترجمه فارسی

my” love” is non stop like ”sea”its ”trust” like ”blind”its”shine” like ”star”its”warm” like ”sun”its” soft” like ”flower”ANDits ” beautiful” like ”u”

عشق من مانند دریا متوقف نمیشوداون مثل اعتماد یک کوراون مثل خورشید گرمهاون مثل گل نرمهو مثل تو زیباست

You make my heart skip a beat

تو باعث میشی قلبم یک ضربان را رد کند(یعنی قلب بایستد)

The surest sign of being in love is when the toughest thing to do is utter good bye!

مطمئن ترین نشانه ی عاشق بودن زمانی است که سخت ترین کار خدا حافظی دائمی باشد.

In real love you want the other person’s goodIn romantic love, you want the other person 

در عشق واقعی شما خوبی یک نفر دیگر را میخواهیددر عشق رمانتیک شما شخص دیگر را میخواهید.

I’m all about you

من همه چیز تو هستم

مطلب مشابه: اشعار عاشقانه انگلیسی + مجموعه شعر زیبا زبان انگلیسی و ترجمه فارسی با موضوعات رمانتیک

If you have it [love], you dont need to have anything else.If you dont have it, it doesnt matter much what else you have

وقتی داریش(عشق) نیاز نیست که چیز دیگه ای داشته باشید. اگر ندارید، مهم نیست که چه چه مقدار چیز های دیگر دارید.

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a  cannibal

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه: من میخواستم آدم خوار باشم

جملات مخ زنی به زبان انگلیسی

.If you were a vegetable, you’d be a “cute-cumber”

اگر جزو سبزیجات بودی می شدی “cute-cumber” (کلمه cute به معنای بانمک و جذاب هست و کلمه cucumber به معنی “خیار”؛ ترکیب این دو واژه کلمه آخر رو به وجود آورده).

.Do you have a Band-Aid? ‘Cause I scraped my knees falling for you

چسب زخم داری؟ آخه موقعی که داشتم در بند عشقت می افتادم، زانوهام زخمی شد.

.I never believed in love at first sight, but that was before I saw you

من هیچ وقت به عشق در نگاه اول باور نداشتم، اما این، قبل از دیدنِ تو بود.

!I hope you know CPR, because you just took my breath away

امیدوارم CPR بلد باشی، چون همین الان نفسم رو بردی!

مطلب مشابه: متن کپشن اینستاگرام انگلیسی عاشقانه، رفیق، دوست صمیمی و انگیزشی با جملات زیبا

?So aside from taking my breath away, what do you do for a living

خب، بجز نفسِ من رو بردن، برای زندگی/امرار معاش چی کار میکنی؟

.I ought to complain to Spotify for you not being named this week’s hottest single

باید به اسپاتیفای برای این که تو رو به عنوان هات ترین (بهترین) سینگل (بازی با کلمات یکی به معنی “کسی که پارتنر ندارد” و دیگری به معنی “تک آهنگ) معرفی نکرده اعتراض کنم.

.Are you a parking ticket? ‘Cause you’ve got “fine” written all over you

تو جریمه پارکینگی؟ چون روی سر تا پات کلمه fine (به معنی “خوب” یا “جریمه”) نوشته شده.

.Your eyes are like the ocean; I can swim in them all day

چشمات مثل اقیانوسن؛ می تونم تمام روز تو چشمات شناور بشم (غرقشون بشم).

.I didn’t know what I wanted in a woman until I saw you

من نمی دونستم توی یک زن چه ویژگی هایی رو می خواستم، تا این که تو رو دیدم.

?Are you as beautiful on the inside as you are on the outside

درون تو هم به زیبایی بیرونته؟

.If being sexy was a crime, you’d be guilty as charged

اگر جذاب بودن جرم بود، تو مجرم می بودی.

مطلب مشابه: متن بیو عاشقانه برای تلگرام و اینستاگرام + جملات انگلیسی با ترجمه

.I was wondering if you’re an artist because you were so good at drawing me in

برام سواله که تو هنرمندی؟ چون توی کشیدن من سمت خودت فوق العاده بودی.

.It says in the Bible to only think of what is pure and lovely … So I’ve been thinking about you all day

توی انجیل نوشته فقط راجع به هر چیز که خالص و دوست داشتنی هست فکر کنید … بنابراین من تمام روز داشتم به تو فکر می کردم.

.Do you have a map? I got lost in your eyes

نقشه داری؟ من توی چشمات گم شدم.

?I was wondering if you could tell me: If you’re here, who’s running heaven

برام سواله که میتونی بهم بگی: اگه تو اینجایی، پس چه کسی بهشت رو میچرخونه؟

.No wonder the sky is grey – all the color is in your eyes

تعجبی نداره که آسمون خاکستریه، همه رنگا تو چشم توئن.

.You’ve got everything I’ve been searching for, and believe me – I’ve been looking (for) a long time

تو هر چیزی که داشته ام دنبالش می گشتم رو داری، و باور کن – مدت طولانی ای در جستجو بودم.

.You’re like a fine wine. The more of you I drink in, the better I feel

تو مثل شراب نابی. هر چقدر بیشتر از تو می نوشم، حس بهتری به من دست می ده.

.You’ve got a lot of beautiful curves, but your smile is my favorite

تو انحناهای زیبای زیادی داری، اما لبخندت انحنای دلخواه منه.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

.You brighten up my day just like how the sun lights up the earth

تو روز منو اونجوری روشن می کنی که خورشید زمین رو.

.My unending love for you is my vision, my hope, my goal, and my soul

عشق بی نهایت من به تو چشم انداز، امید، هدف، و روحمه.

.You’re a breath of fresh air and you make my days perfect

تو یه نفس هوای تازه ای و روزهای منو بی نقص می کنی.

.No matter how many challenges come in my life, I will face them without difficulty with your support

مهم نیست توی زندگیم چقدر چالش باشه، من با حمایت تو بدون سختی باهاشون روبرو می شم.

.You paint my world with bright colors and bring meaning to my life

تو دنیای منو با رنگای روشن رنگی می کنی و به زندگی من معنی می دی.

.My success means nothing without you in my life

موفقیت من بدون تو توی زندگیم هیچ معنایی نمی ده.

.I love you in a way I can never love anyone. You make my life worth living

جوری عاشقتم که هیچ وقت نمی تونم کسی رو اونطوری دوست داشته باشم. تو به زندگیم ارزش زندگی کردن می دی.

منبع زبان مستر

مطالب مشابه را ببینید!