مجله تاپ‌ناز‌

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی + عکس نوشته های انگلیسی

در این قسمت تاپ ناز جملات مغرورانه و غرور به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی را آماده کرده ایم. امیدواریم این متن و جملات زیبا در مورد غرور و عکس نوشته های انگلیسی و فارسی مورد توجه شما قرار بگیرند.

جملات و متن های زیبای مغرورانه به همراه عکس نوشته

 

Apparently when you treat people
Like they treat you,They get upset.

ظاهرا وقتی با آدمها جورى رفتار میکنی که خودشون باهات رفتار میکنن واقعا ناراحت میشن!

**

There are many strong women who was a girl with broken heart at the beginning.
زن‌های قدرتمند زیادی هستند که وقتی شروع کردند یه دختر دلشکسته بودند…

**

Sometimes life briefs in risk all the things you have for the porpose that nobody can see except you.
بعضی وقت‌ها زندگی خلاصه میشه توی ریسک کردن سر همه دارایی‌ها به خاطر هدفی که کسی قادر به دیدنش نیست جز تو

**

The trouble is you think you have time.
-Buddha
مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

**

Do it twice when others tell you you can’t. take a selfie and show them.
وقتی میگن نمیتونی انجامش بدی، دو بار انجامش بده. سلفی هم بگیر!

**

Always the huge blaze is from small spunkie
همیشه شعله‌های بزرگ ناشی از جرقه‌های کوچک است.
دانته

**

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night
گاهی
قوی‌ترین آدم‌ها هنگام صبح
!همان‌هایی هستند که تمام شب را گریه کرده‌اند

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Haters are my greatest motivators

بدخواهان من بزرگ ترین انگیزه های حرکت من هستند

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Problems start with you, ends with ME

مشکلات از تو شروع می شوند با من تمام می شوند!

**

If your goal sets you apart from the crowd, stay alone!
اگه هدفتون شما رو از جمعیت جدا میکنه، تنها بمونید!

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

I will never be an old man. To me, old age is always 15 years older than I am

هرگز پیر نمی شم چون برای من سن پیری همیشه 15 سال بیشتر از سن خودم تعریف شده

**

Always the huge blaze is from small spunkie
همیشه شعله‌های بزرگ ناشی از جرقه‌های کوچک است.
دانته

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

عکس نوشته زیبای غرور

I’d rather be hated for who I am than loved for who I am not

ترجیح می دم از کسی که هستم متنفر باشی تا این که عاشق کسی باشی که نیستم

**

There are many strong women who was a girl with broken heart at the beginning.
زن‌های قدرتمند زیادی هستند که وقتی شروع کردند یه دختر دلشکسته بودند…

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

My life. My choices. My problems. My mistakes. My lessons. Not your business

زندگی من، انتخاب های من، مشکلات من، اشتباهات من، درس های من به تو ربطی نداره!

**

Apparently when you treat people
Like they treat you,They get upset.

ظاهرا وقتی با آدمها جورى رفتار میکنی که خودشون باهات رفتار میکنن واقعا ناراحت میشن!

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

I do not believe in taking the right decision, I take a decision and make it right

اعتقادی به تصمیمات درست ندارم!
من فقط تصمیم می گیرم و درست انجامش می دم

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

متن زیبای غرور

I will not change for others, I am perfect

برای دیگران تغییر نخواهم کرد، من کامل هستم

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

If it matters to you, you’ll find a way

اگه برات مهم باشه، راهی براش پیدا می کنی

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

It is better to live one day as a lion, than a thousand days as a lamb

یه روز زندگی کردن مثل شیر بهتر از هزار روز زندگی کردن مثل بره ست

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

عکس پروفایل غرور

I am a good boy with bad habits

من یه پسر خوب با عادت های بد هستم

 

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Be a voice, not an echo

صدا باش نه اکوی صدا!

***

single? no i am just in a relationship with freedom

تنها؟! نه من با آزادی رابطه دارم …

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

I am not a player…I’m the game

من بازیکن نیستم … من خود بازی ام!

***

I don’t believe in plastic surgery, But in your case, Go ahead

به جراحی زیبایی اعتقاد ندارم … اما در مورد تو … انجامش بده!

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات زیبا در مورد غرور

Everyone has weaknesses, but I’m not everyone

هر کسی یه ضعفی داره اما من “هر کسی” نیستم!

***

I would rather die on my feet than live on my knees

ترجیح می دم روی پاهام بمیرم تا این که روی زانوهام زندگی کنم

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Be a diamond esteemed and rare, not a stone found everywhere

یه الماس ستودنی و کمیاب باش نه سنگی که هرجا می شه پیداش کرد

***

Never love anyone who treats you like you’re ordinary

هرگز عاشق کسی نشو که با تو مثل یه آدم معمولی رفتار می کنه

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Disturb my sleep but darling don’t dare disturb my dreams

می تونی خواب منو به هم بریزی … اما عزیزم حق نداری رویاهای منو آشفته کنی!

***

Sometimes, the strongest people in the morning, are those who cried all night
گاهی
قوی ترین آدم ها هنگام صبح
همان هایی هستند که تمام شب را گریه کرده اند!

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

This is the end
Hold your breath and count to ten
Feel the earth move and then
Hear my heart burst again
این پایان ماجراست
‎نفست را در سینه حبس کن و تا ده بشمار
‎زمین را حس کن که به لرزه در مى آید
‎و صداى قلبم را بشنو که دوباره از هم مى پاشد

***

Life is short… Smile while you still have teeth
زندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Life is short… Smile while you still have teeth
زندگی کوتاه است
تا وقتی دندان دارید لبخند بزنید!

***

Instead of success in a base I hate, I prefer to loose in a base I enjoy.
به جاي موفقيت در چيزي كه از آن نفرت دارم، ترجيح مي دهم در چيزي شكست بخورم كه از آن لذت مي برم(هينزسيندي)

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

What I got to do to make you love me?
What I got to do to make you care?
What do I do when lightning strikes me?
And I wake to find that you’re not there?
چیکار کنم که دوستم داشته باشى ؟
چه کنم تا بهم اهمیت بدى؟
چیکار کنم وقتى صاعقه بر سرم فرود میاد؟
و بیدار میشم که بفهم دیگه کنارم نیستى؟

***

. Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us
تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

I don’t want a perfect life.
I want a happy life
من یه زندگى بى عیب و نقص نمیخوام،
یه زندگى شااااااد میخوام .

***

The strength of a man isn’t seen in the width of his shoulders.
It is seen in the width of his arms that encircle you.
قدرت و صلابت یه مرد در پهن بودن شونه هاش نیست
بلکه در این هست که چقدر میتونی به اون تکیه کنی و اون میتونه تو رو حمایت کنه.

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

I love all the stars
in the sky,
but they are nothing
compared to the ones
in your eyes!
Love U!
تمام ستاره های اسمان را دوست دارم
اما انها در مقایسه با آنهایی که در چشمانت هستند هیچند
تو را دوست دارم

***

the health of mother who stood bent on world
به سلامتی مادر که خمیده ترین ایستاده دنیاست.

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Live for ourselves for showing that to others
برای خود زندگی کنیم نه برای نمایش دادن آن ب دیگران

***

Live each day as if itٌs your last.
هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است.

جملات مغرورانه انگلیسی با ترجمه فارسی

True love can blind you but at the same time if you let it, it can also open your eyes
عشق واقعی می تونه کورت کنه اما اگه بزاری می تونه همچنین چشمات رو باز کنه

***

Never break four things in your life: Trust, Promise, Relation & Heart. Because when they break they don’t make noise but pains a lot.
در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید.
اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندازد ولی دردناک است.

 

مطالب مشابه را ببینید!