جمله های ادبی زیبا در اینستاگرام آنا نعمتی

آنا نعمتی

جمله های زیبا + چهره خواب آلود آنا نعمتی در پست جدیدش در اینستاگرام

آنا نعمتی

 جملات زیر گزیده های من از متن کتاب ژان کریستف ، شاهکار رومن رولان نویسنده بزرگ فرانسوی است:

* افسوس اگر انسان روزی همپایه کسانی شود که دوستشان دارد ، اگر به آن سعادت پر فروغی که آرزو می کند نائل شود ، خواهد دید که آن هم سرابی بیش نیست….

* * هیچ چیز به اندازه عشقی که منظور معینی نداشته باشد فرساینده نیست…

* * بیشتر مردم در سن بیست یا سی سالگی میمیرند، از این حد که بگذرند دیگر چیزی جز سایه خود نیستند ، باقی زندگی شان صرف آن می شود که ادای خود را در آورند و روز به روز به صورتی ماشینی تر و با شکلی زننده تر آنچه را که پیش از این در زمانی که زنده بوده اند گفته و کرده اند و اندیشیده و دوست داشته اند تکرار کنند…

* * هر چیزی قابل تحمل است مگر احساس خلاء …

* * خوشبختی و عشق فریب یک لحظه است تا قلب را به سلاح از کف انداختن و از میدان گریختن وادارد …

* * او مرد بدی نبود ، بلکه نه خوب بود نه بد، این شاید بدتر از بد باشد.

نوشته های مشابه