مجله تاپ‌ناز‌

جمله های زیبا و آموزنده بودا

جمله های زیبا و آموزنده بودا

جمله های زیبا و آموزنده بودا

رهایی قطعی هر کس در نابودی است.بودا

 

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

هرگاه کسی که نيکی می کند ، با نتيجه آن خود را مشغول نسازد، آنوقت حس غضب و خود خواهی در قلب او خاموش می شود. بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

اگر کسی در انجام کاری پرخاش کند ،دادگر نیست .بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد.  بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

لحظه ای که به کمال رسیدم و منور شدم ، تمام هستی کامل و منور شد . بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

آزادي در بي آرزوئي است. بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

هيچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و يا خوشبختی های ما نيست. بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

آزادي در بي آرزوئي است. بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی می لغزد و فرو می چکد. بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادی نمودن بهترين خوشبختی هاست . بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

کسی که از ابتدا نا بینا به دنیا آمده است معنی تاریکی را نمی فهمد زیرا هرگز روشنایی را تجربه نکرده است. بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

هستي ما به ناپايداري ابرهاي پاييز تماشاي تولد و مرگ موجودات همچون نظاره شعله‌‌هاي آتش يك عمر مانند جرقه رعدي در آسمان چون سيلابي پر شتاب و روان از سراشيبي كوهي . بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

اشكهاي ديگران را مبدل به نگاههاي پر از شادي نمودن بهترين خوشبختي هاست . بودا

¤¤¤¤¤¤¤¤سخنان بودا¤¤¤¤¤¤¤¤

گرسنگی بدترین ناخوشی هاست .بودا

مطالب مشابه را ببینید!