حراج پیکان قدیمی که شاه به رئیس جمهور رومانی هدیه داد

 یک دستگاه اتومبيل پيکان اهدايی محمد رضا پهلوی به نيکلای چائوشسکو رئیس جمهور وقت رومانی به حراج گذاشته شد.

اين اتومبيل اکنون در حراجی خصوصی «آرتمارک» در پايتخت رومانی، بخارست، در معرض فروش قرار گرفته است. اين پيکان با دوهزار کيلومتر کارکرد، به عنوان جزيی از کلکسيون شخصی چائوشسکو بوده و قيمت اوليه ۴ هزار يورو (نزديک ۵ هزار دلار آمريکايی) تعيين شده است.

با حجم موتور يک و نيم ليتری و قدرت ۵۴ اسب اين قطعه آنتيک ظاهرا می‌تواند حداکثر ۱۴۵ کيلومتر در ساعت برود.

پیکان

نوشته های مشابه