حرکت غیر اخلاقی تنیسور زن پس از پیروزی! +عکس

حرکت غیر اخلاقی تنیسور زن پس از پیروزی! +عکس

آنا ایوانوویچ تنیسور زنی است که نتوانست خوشحالی اش را از شکست حریف قدرتمندش “سره نا ویلیامز” پنهان کند و این طور با شکلک درآوردن خوشحالی اش را نشان داد.

حرکت غیر اخلاقی تنیسور زن


آنا ایوانوویچ

مطالب مشابه را ببینید!