مجله تاپ‌ناز‌

حکم بیرون رفتن زن از منزل بدون اجازه شوهر

مدیریت کردن زندگی به وسیله مرد یا زن به این معنی نیست که همسر برده او است و هر کاری که مایل باشد می تواند انجام دهد. طبق اصول خاصی زن می تواند بدون اجازه شوهر از منزل بیرون برود و البته گیر دادن بیش از حد و بد دلی توسط مرد، می تواند پایه های زندگی را شل کند و کار به جدایی ختم شود.

آیا زن می تواند بدون اجازه شوهر از منزل بیرون برود؟

پس از جاری شدنصیغه عقد، زن برای انجام بعضی از کارها نیاز به اجازه شوهر خود دارد، همزمان با جاری شدن صیغه ازدواج برای انجام بعضی از کارها نیاز به اجازه شوهر می باشد.

حکم بیرون رفتن زن از منزل بدون اجازه شوهر

یکی از مواردی که بعد از جاری شدن صیغه عقد مطرح می شود این است که آیا اجازه شوهر برای خروج زن از منزل لازم است؟

قانون درباره ترک کردن منزل توسط خانم، استثنائاتی را قائل شده است که باعث محرومیت زن از دریافت نفقه نمی شود.

این موارد شامل

  • خروج زن برای درمان بیماری به تشخیص پزشک
  • خروج از منزل برای انجام امور شرعی و واجب
  • سکونت در مکان دیگر به دلیل ترس از ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی که ممکن از طرف هر کسی برای وی رخ دهد

تا وقتی که زن به دلیل ترس جانی و مالی، امکان برگشتن به منزل را نداشته باشد، مرد مکلف است که نفقه او را بپردازد.

قانون در مورد مجازات ترک منزل توسط زن به جز موارد فوق، مواردی را در نظر گرفته است که این موارد عبارتند از، در صورت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر، او نمی‌تواند نفقه دریافت کند شوهر می‌تواند اجازه مجدد ازدواج را از دادگاه دریافت کند و مرد می‌تواند امکان دادخواست طلاق دهد.

شرایط دریافت نفقه

مطابق ماده 1114 قانون مدنی، زن می بایست در منزلی که همسرش تعیین می کند، سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شود. پس ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن باعث ناشزه شدن او می شود.

زن ناشزه زنی است که وظایف شرعی و قانونی خود را بدون دلیل موجه نسبت به همسرش ایفا نمی کند و مصداق بارز آن نداشتن تمکین عام یا خاص نسبت به شوهر است.

به زن ناشزه هیچ نفقه ای تعلق نمی گیرد، ولی اینگونه نیست که مهریه هم نتواند دریافت کند.

مطالب مشابه را ببینید!