حیوان سال 1400 + سال 1400 و 2021 سال کدام حیوان است؟

سال 1400 سال چه حیوانی است؟ سال 2021 سال کدام حیوان است؟ آیا سال 1400 سال نحسی است؟

حیوان سال 1400 سال گاو می باشد

متولدین سال گاو آرام و صبور، خجالتی و دقیق و دارای سبکی متعادل اند. گاو اهل تفکر است و تنهایی را می پسندد. میهن پرستی گاو بی نهایت است و می تواند هدف خود را با تعصب پیگیری کند. عشق معمای پذیرفته شده ای نیست با خروس رابطه عشقی موفقی دارد و با موش و مار و میمون زندگی آرامی دارد. اما در کنار بز و ببر موفق نخواهد بود. زن متولد سال گاو، آشپز و کدبانویی برازنده و خوش لباس و به زنانگی خود بسیار پایبند است.

گاو نماد چیست؟

گاو موجودی متفکر است و شاید به همین علت، تنهایی را دوست می دارد. گاو می تواند هدفش را با نهایت پشتکار تعقیب کند. گاو به شدت متعصب و میهن پرست است. گاو موجودی خود کامه و زورگوست که خانواده برایش اهمیت فراوانی دارد اما روحیه واپس گرای او مانع از هر نوآوری است.

طالع بینی سال گاو برای ماه های مختلف سال

طالع بینی سال گاو برای متولدین فروردین چگونه خواهد بود؟

مرد متولد فروردین سال گاو: روراست، پرانرژی و آتشین، بااحساس و عاشق، تک و پرتوقع، عاشق رهبری و فرمانده بودن. به عقیده منجمین مرد این ماه می تواند گاهی بسیار پر جنب و جوش و رمانتیک و عاشق پیشه باشد و گاهی بسیار سرد و بی تفاوت.
زن متولد فروردین سال گاو : زنی است که عشق را از زندگی خود جدا می داند و عشق را همه زندگی خود نمی داند. زن متولد این ماه بیش از ماه های دیگر می تواند بدون مرد زندگی کند.

طالع بینی سال گاو برای متولدین اردیبهشت چگونه خواهد بود؟

مرد متولد اردیبهشت سال گاو : عاشق واقعی نه چاپلوس، روح بلند و لطیف، دارای استعداد بارز در کارهای اجتماعی ، عموما اوضاع مالی خوبی دارد.
زن متولد اردیبهشت سال گاو : عاشق طبیعت، مادری فداکار و سخت گیر، همسری مددرسان و فداکار، عاشق موسیقی است و بلند پرواز است. زن اردیبهشتی به راحتی از مشکلات راهی برای رسیدن به هدفش پیدا می کند.

طالع بینی سال گاو برای متولدین خرداد چگونه خواهد بود؟

مرد متولد خرداد سال گاو: دوست و حامی، دارای قدرت رویاپردازی، باذوق و عاشق هنر، غیر قابل پیش بینی، مرموز و دارای دو وجه شخصیتی متفاوت . در دوستی و رفاقت فوق العاده است.
زن متولد خرداد سال گاو : انرژی بخش و با نشاط، اهل تظاهر وخودنمایی، سخنور، با احساس . یکنواخت و خسته کننده نیست.

طالع بینی سال گاو برای متولدین تیر چگونه خواهد بود؟

مرد متولد تیر سال گاو : عاشق نقاشی و هنر، آینده نگر، اخمو و درون گرا، عاشق مال و مکنت، او هرگز به راحتی به فردی که آشنایتی با او ندارد اعتماد نمی کند، هنگام عصبانیت ترجیح می دهد که به تنهایی آرام شود.
زن متولد تیر سال گاو : در احساسات گاهی پر شور و گاهی اندوهگین، کاملا متفاوت، خیالاتی، اهل پس انداز ، او نمونه بارز ضرب المثل معروف یک روز از دنده راست بلند می شود و روز دیگر از دنده چپ است.

طالع بینی سال گاو برای متولدین مرداد چگونه خواهد بود؟

مرد متولد مرداد سال گاو : عاشق پیشه، قدرت طلب ، مستقل و خوش مشرب، خشمگین . او برای عشق خود بهترین ها را می خواهد . هرگز او را عصبانی نکنید.
زن متولد مرداد سال گاو: بسیار وفادار، عاطفی و دلسوز ، عاشق پیشه ، او برای خاطرات ارزش بسیاری قائل است و در امور عاطفی ثبات قدم است.

طالع بینی سال گاو برای متولدین شهریور چگونه خواهد بود؟

مرد متولد شهریور سال گاو : باهوش و قاطع، سرد و منطقی ، فداکار صادق و بی آلایش ، مسئولیت پذیر و کمک رسان ، کشاورزی مناسبترین شغل برای اوست. حافظه بسیار قوی دارد.
زن متولد شهریور سال گاو : با نشاط و پرشور ، بی ریا و بی آلایش ، با شرم و حیا، مصمم و با اراده ، او را هیچ وقت در حال تخلف در رانندگی نخواهید دید و در راه خود ثابت قدم است.

طالع بینی سال گاو برای متولدین مهر چگونه خواهد بود؟

مرد متولد مهر سال گاو : صادق و اجتماعی ، کاملا قابل اعتماد ، قانون مدار ، متعادل ، دست و دل باز ، عاشق سرسخت ، دمدمی مزاج ، او در امور عاشقانه هم از عقل و منطق پیروی می کند . به راحتی نظر مخالف خود را با دلیل و منطق موافق خود می کند.
زن متولد مهرماه سال گاو : مرد صفت ، دارای قدرت مباحثه ، دارای ظرافت و زنانگی ، مهربان و دلربا ، منطقی و عاشق پیشه . او مثل یک قاضی یا دادستان عمل می کند اما در امور خانه بسیار با ظرافت زنانه و دل انگیز است.

طالع بینی سال گاو برای متولدین آبان چگونه خواهد بود؟

مرد متولد آبان سال گاو : کله شق و عصبی ، به دنبال پیروزی ، پر هیجان و بلند پرواز ، خواهان آسایش ، خواهان عشق با هیجان ، قابل اعتماد، باهوش، او بر عکس ظاهر آرام و ساکت و کم حرف خود باطنی گرم و اراده ای قوی و افکاری بلند و حسود دارد.
زن متولد آبان سال گاو : عصبی و پر هیجان ، عاشق رنگ قرمز حنایی، طناز و عاشق پیشه، ترسو و محافظه کار ، او از لحاظ قدرت روحی چیزی کمتر از مرد ندارد و امیال خود را به خوبی کنترل و مدیریت می کند.

طالع بینی سال گاو برای متولدین آذر چگونه خواهد بود؟

مرد متولد آذر سال گاو : صادق ، خوش بین و امیدوار به آینده، خوش شانس ، باشخصیت ، کنجکاو، رهبر و سرپرست، خوش بین، او به همه اعتماد دارد و گاهی به علت این خوشبینی متضرر می شود.
زن متولد آذر سال گاو : واقع بین ، اهل منطق و فکر ، خوش بین و صادق ، او بدی های زندگی را به عنوان یک واقعیت قبول می کند و در زندگی اهل منطق و واقعیات است.

طالع بینی سال گاو برای متولدین دی چگونه خواهد بود؟

مرد متولد دی سال گاو : جدی و منطقی ، اهل لودگی نیست، قدر طلب ، منظم و نقد کننده ، او دارای زبان نیش دار است و تمامی تمایلات و شادی درونی خود را مخفی نگاه می دارد.
زن متولد دی سال گاو : دارای شخصیتی زنانه همراه با بی تفاوتی و خونسردی، جدی و منظم ، با وقار و آرام. او برای عشق به دنبال مردی است که بتواند از نظر شغلی فرد مهمی باشد و پدری دلسوز برای فرزندانش باشد.

طالع بینی سال گاو برای متولدین بهمن چگونه خواهد بود؟

مرد متولد بهمن سال گاو : دانا و باهوش ، پنهان کار و محافظه کار، وفادار در عشق ، اجتماعی و مخترع، متفاوت در عشق ، رفیق باز ، برای او هر رابطه ای در قالب یک دوستی ساده است که گاهی هم ممکن است در میان آن عشق ظاهر کند و شما را شوکه کند.
زن متولد بهمن سال گاو : باهوش ، در عشق جدی و مستحکم، وفادار، بلند پرواز و اهل ارتباط با دوستان خود ، سیاره حاکم بر رفتار او اورانوس و عنصر حاکم بر طبیعت او باد است.

طالع بینی سال گاو برای متولدین اسفند چگونه خواهد بود؟

مرد متولد اسفند سال گاو : پر جنب و جوش ، عاشقی بی نظیر، خوش صحبت و آرام ، اهل ریسک است ، او اگر در موقعیتی عالی قرار گیرد با بی اعتنایی آن را از دست می دهد و حالت تنبلی و رخوت او را از انجام کارهای جدی دور می کند.
زن متولد اسفند سال گاو : بی نظیر از بسیاری جهات، صبور و بردبار ، آرام و عاشق پیشه ، او هیچ وقت به دنبال سلطه بر مرد زندگی اش نیست و با صبر تمام کج خلقی ها و خودخواهی های مردش را تحمل می کند و از او انتظار حمایت کامل دارد.

حیوان سال

افراد معروف متولد سال گاو

ارسطو / چارلی چاپین / دانته / آگوست رنوار / ریچارد برتون / یوهان سباستین / کلمانسو / ناپلئون / پیترسلرز / نهرو / لویی سیزدهم / ریچاردمارکیز دوپمپادور .

رنگ های خوش شانس سال گاو

از آنجا که این یک سال فلزی است ، برای دومین سال متوالی ، رنگ سال 2021 سفید خواهد بود.

علاوه بر رنگ سفید ، ما رنگ های خوش شانس گاو را داریم: زرد و سبز ، رنگ هایی که در فنگ شویی موجب رونق و موفقیت می شوند.

برای افزایش شانس خود ، از لوازم جانبی فلزی استفاده کنید. در این سال ، هیچ رویداد انفجاری یا فاجعه ای رخ نخواهد داد ، بنابراین سال مناسبی برای بهبود اقتصادی یا ادغام است ، یک سال سرمایه گذاری بلند مدت (به ویژه برای ایجاد یک ذخیره برای سال های غیر تولیدی آینده).

سال گاو فلزی برای ایجاد نظم در زندگی خانوادگی نیز عالی است. از این گذشته ، اگر زندگی خانوادگی مسالمت آمیز باشد ، همه چیز حل می شود! بنابراین ، 2021 سالی است که همه مشکلات با نظم و انضباط حل می شود.

 

نمادهای خوش شانس در سال 2021

اعداد خوش شانس: 7 ، 9 ، 12 ، 21 ، 34 ، 42

روز خوش شانس: روز 5  ، 9 ، 17 و 29 از هر ماه در تقویم چینی

ماه خوش شانس: 3  ،7 و 9 ماه قمری چینی

رنگهای خوش شانس: سفید ، زرد و سبز

شغل و ثروت سال گاو فلزی

پیشرفت شغلی ، موفقیت در تجارت ، شکوفایی و سلامتی را برای همه علائم زودیاک به همراه دارد. سال گاو 2021 تحت تأثیر عنصر فلز قرار دارد ، دقیقاً مانند سال موش 2020 . امسال فرصت های جدید شغلی را پیش بینی می کند ، بنابراین اجازه ندهید اضطراب یا تفکر منفی بر شما تأثیر بگذارد.

کسانی که با علامت گاو به دنیا می آیند افراد مستقل و قدرتمندی هستند اما بسیار لجباز هستند. در طول سال ، ممکن است برخی از مشکلات برای اکثر علائم زودیاک چینی وجود داشته باشد ، اما موفقیت و شانس برای کسانی که انعطاف پذیر و آماده هر چیز هستند آماده است.

در سال 2021 ، متولدین علامت زودیاک اژدها ، تا زمانی که از فرصت های پیش آمده استفاده کنند ، از سودهای کلان برخوردار می شوند. با این حال ، آنها باید بسیار مراقب باشند و تا قبل از کنترل امور از فرصتها خارج نشوند.

بسیاری از متولدین ببر و خرگوش با کشف یک منبع درآمد جدید استقلال مالی پیدا می کنند.

بز به ایده های جدید مرتبط با دستاوردهای سریع و سازماندهی تجارت خود ادامه خواهد داد ، اهدافی که با موفقیت محقق می شوند.

 

عشق در سال گاو

در عشق ، یک سال افسانه ای در راه است! اگر به فکر تشکیل خانواده با شخصی هستید که در کنار خود دارید ، سال 2021 سال ایده آلی است. تمام ازدواج هایی که در سال گاو فلزی آغاز شده با دوام و خوشبختی است.

در صورتی که هنوز مجرد هستید ، برای دیدار با نیمه گمشده خود آماده شوید! میمون محرک و شیطان که توسط گرداب شور و احساسات گرفته شده است ، ممکن است در انتخاب شریک مناسب برای یک رابطه پایدار موفق نشود.

بیاموزید که عاشقتر باشید، در رابطه با شریک زندگی خود بیشتر شرکت کنید ، بیشتر به نیازهای او توجه کنید و کمی حساسیت بیشتری داشته باشید! یک حرکت ساده یا یک کلمه زیبا می تواند معجزه کند!

افراد متولد علامت بز باید در برابر انگیزه صرف هزینه زیاد برای جلب رضایت عزیزانشان مقاومت کنند ،آنها فکر می کنند با صرف هزینه می توانند عشق را به دست آورند. مهمترین درس آنها در سال 2021 این است که پول نمی تواند عشق واقعی را بخرد.

 

سلامتی در سال گاو فلزی

ببرها و میمون ها امسال با مشکلات جدی بهداشتی روبرو نخواهند شد. حتی اگر  سرماخوردگی یا مسائل کوچک اتفاق بیفتد ، آنها در سریعترین زمان ممکن برطرف می شوند. علاوه بر این ، مشکل سلامتی از قبل یک پیشرفت عمده را به ثبت می رساند.

متولد اژدها کاملاً آشفته خواهد شد ، به همین دلیل ممکن است در طول سال بارها خسته شود و با وضعیت وخیم سلامتی تنها یک قدم فاصله دارد ، بنابراین باید بسیار مراقب باشند.

کار زیاد و بی خوابی می تواند از دلایل اصلی باشد.

 

مطلب پیشنهادی: لحظه تحویل سال 1400 + فال و طالع بینی سال تعطیلات سال ۱۴۰۰

مطالب مشابه را ببینید!