جالب و خواندنی

خارج کردن سالانه جنازه ها از قبر برای یک عقیده سنتی! عکس +18

زندگی عجیب جنازه هایی که هر سال از قبرها خارج میشوند! +تصاویر (+18)

مردم قبیله ای در اندونزی سنت سالانه عجیبی دارند که بسیار ترسناک و حتی چندش آور به نظر می رسد.

مردم قبیله ای در اندونزی سنت سالانه عجیبی دارند که بسیار ترسناک و حتی چندش آور به نظر می رسد. آنها به صورت سالانه جنازه عزیزان خود را از قبرها خارج کرده و آنها را تمییز میکنند و لباس نو می پوشانند. این افراد میگویند زندگی بعد از مرگ را باور دارند و به همین دلیل به ظاهر مردگان اهمیت میدهند.

اخبار , اخبار گوناگون , زندگی عجیب جنازه ها

آنها بعد از خارج کردن مرده ها از قبر و تمیز کردن آنها لباس های نو به تن مردگان کرده و آنها را تابوت های جدید قرار میدهند. این اتفاق اوایل ماه ” آگوست ” هر سال تکرار میشود. طبق عقاید این قبیله که “توروجان” نام دارند روح افراد مرده به قبیله خود سر میزنند و طبق همین عقیده آنها هر سال جنازه ها را به قبیله خود باز میگردانند.

اخبار , اخبار گوناگون , زندگی عجیب جنازه ها

اخبار , اخبار گوناگون , زندگی عجیب جنازه ها

اخبار , اخبار گوناگون , زندگی عجیب جنازه ها

نوشته های مشابه