مجله تاپ ناز / مطالب جالب / اختصاصی تاپ ناز / خالکوبی وحشتناک در سفیدی چشم 16+

خالکوبی وحشتناک در سفیدی چشم 16+

این فرد دیوانه یا شاید شیطان پرست با تزریق رنگ آبی درون چشمهایش چهره ای عجیب از خود ساخته است.

خالکوبی چشم

تاتوی چشم

خالکوبی شیطانی

تاتوی چشم

خالکوبی چشم