مجله تاپ ناز / مطالب جالب / ✈️ گردشگری / خانه ای جالب که وارونه ساخته شد

خانه ای جالب که وارونه ساخته شد

این ساختمان در شهر ترفنس اتریش ساخته شده است.برای جذب گردشگران این خانه و وسایل درونش را کاملا به صورت وارونه ساخته اند.

خانه واورنه

خانه برعکس

خانه برعکس

خانه وارونه

خانه وارونه

خانه وارونه

منزل وارونه

خانه وارونه

خانه وارونه