خبر بد برای مشمولان غایب سربازی!

خبر بد برای مشمولان غایب سربازی!
مشمولان غایب خدمت سربازی تحت تعقیب قرار می گیرند. جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی اعلام کرد که از ابتدای سال 96 مشمولان غایب تحت تعقیب قرار می گیرند.

خبری ناخوشایند برای مشمولان خدمت سربازی غایب

سردار ابراهیم کریمی در مورد برخورد با مشمولان غایب خدمت وظیفه، اظهار داشت: پس از شناسایی مشمولان غایب، با ارسال پیامک از آنها دعوت کردیم تا با مراجعه به پلیس 10+ وضعیت خدمت خود را مشخص کنند. این افراد یا مشمول طرح جریمه غیبت سربازی شده یا می توانند از معافیت های پزشکی و کفالت استفاده کنند، در غیر این صورت باید به خدمت اعزام شوند.

وی ادامه داد: پس از مرحله پیامک، اکنون در حال ارسال اخطاریه کتبی به در منازل این افراد هستیم تا وضعیت خود را مشخص کنند.جانشین رئیس سازمان وظیفه عمومی تاکید کرد: از ابتدای سال آینده تمامی مشمولان غایب که وضعیت خود را مشخص نکرده اند تحت تعقیب قرار می گیرند. این افراد از خدمات اجتماعی محروم شده و علاوه بر اینکه در ادارات اجازه استخدام ندارند، از فعالیت آنها در فروشگاههای خصوصی و سایر مشاغل جلوگیری می کنیم.

کریمی در مورد طرح پرداخت جریمه مشمولان غایب خدمت وظیفه گفت:امسال 165 هزار نفر تاکنون ثبت نام کرده و در حال بررسی وضعیت آنها هستیم. موضوع مهم این است که ممکن است این طرح در سال آینده اجرایی نشود. افرادی که هشت سال یا بیشتر غیبت دارند تا زمان باقی است در این طرح ثبت نام کنند.

تعقیب مشمولان غایب سربازی در سریال 96

مطالب مشابه را ببینید!