خداحافظی آزاده نامداری از اینستاگرام!

گویا در پی مشاجره بین آزاده نامداری و فرزاد حسنی، آزاده نامداری اینستاگرامش را حذف کرد!

س از مشاجرات آزاده نامداری و فرزاد حسنی در فضای مجازی صفحه شخصی آزاده نامداری در ساعات ابتدایی روز پنجشنبه 6 فروردین بسته شد.

پیج خانم آزاده نامداری از ساعت ١:٣٣ بامداد پنجشنبه ۶ فروردین ماه از دسترس خارج شد. گفته می شود این تصمیم با راهنمایی نزدیکان ایشان درجهت برون رفت از تبعات درگیری های لفظی چند روز اخیر با آقایفرزاد حسنی گرفته شده است.

آزاده-نامداری-no4941

نوشته های مشابه