اخبار اقتصادی

خرما در سبد کالای دولت قرار گرفت

خرما در سبد کالای دولت قرار گرفت

رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی کشور خبرداد
قرار گرفتن خرما در سبد کالای دولت

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: درجلسه هفته قبل شورای مدیران وزارتخانه‌ها مقرر شد دولت، خرما را به عنوان یکی از اقلام خود در سبد کالا مورد استفاده قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم اسکندر زند ظهر امروز در نشستی با مسئولان مراکز تحقیقاتی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و پژوهشکده خرما در دشتستان، با بیان اینکه خرما از مواد غذایی مهمی برخوردار است اظهار کرد: استان بوشهر از قطب‌های مهم تولید خرما در کشاور است که باید در جهت عرضه بهینه این محصول مهم بیشتر تلاش شود.

وی بازاریابی را یکی از مشکلات عمده نخل‌داران دانست و گفت: یکی از مشکلات  نخلداران و خرما‌کاران دشتستان موضوع بازار و بازاریابی پس از برداشت محصول است.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشوربا بیان اینکه مشکلات خرما درشهرستان دشتستان پیگیری شده خاطرنشان کرد: در وزارت جهاد کشاورزی دغدغه خرما و مشکلات آن وجود دارد و درجلسه هفته قبل شورای مدیران وزارتخانه موضوع سبد کالایی خرما مطرح و مقرر شد تا آنجایی که امکان دارد حداقل سبدهایی که دولت در اختیار مردم قرار می‌دهد خرما را نیز به عنوان یکی از اقلام خود در سبد کالا مورد استفاده قرار دهد.

وی تاکید کرد: تلاش می‌شود فرهنگ تغذیه از خرما را به نحوی ترویج دهیم که کمکی به نفع کشاورزان باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مرکز تحقیقات کشاورزی دشتستان یکی از بهترین مراکز تحقیقاتی کشاورزی در سطح کشور است گفت: طرح توسعه و ساماندهی این مرکز از اولویت‌های سازمان تحقیقات کشاورزی است.

زند با تاکید بر این نکته که کشاورزی در این منطقه باید بر اساس نیازهای منطقه و حتی نیازهای ملی برای آینده برنامه ریزی و ساماندهی شود افزود: در زمینه آموزش نیز سرمایه گذاری های خوبی شده ولی باید جهت گیری و سامان دهی ما در آینده به سمت آموزش بهره برداران باشد.

نوشته های مشابه