خشم پدر دختر به خاطر فیسبوک !!!

خشم پدر دختر به خاطر فیسبوک !!!
دخترک بیچاره فکرش را نمی کرد که پدرش صفحه شخصی او را ببیند. بنابراین پستی را با عنوان To My Parents در فیسبوک ارسال کرد. 
اما پدر پس از خواندن نوشته دختر 15 ساله اش بسیار عصبانی و خشمگین جواب همه حرف های او را در یک فایل ویدیویی ضبط کرده و البته بعد از تمام شدن حرف هایش لپ تاپ دخترش را که بر روی زمین قرار داشت، با اسلحه خود گلوله باران کرد !!!

این فیلم را بر روی یوتیوب در اینجا مشاهده کنید.
خشم پدر دختر به خاطر فیسبوک !!!
مطالب مشابه را ببینید!