مجله تاپ‌ناز‌

خط زندگی و کف بینی

خط زندگی و کف بینی

آشنایی با خط زندگی
خط زندگي يا خط حيات ، خطي خميده است كه بر دور پايه انگشت شست چرخيده و در روي يك رگ خوني قرار گرفته است كه با قلب ، شكم و ديگر دستگاههاي حياتي ارتباط دارد .
از روي خط زندگي ميتوان ميزان طول عمر فرد ، همچنين وضعيت سلامتي يا بيماري او را در دوره هاي مختلف زندگي مشخص كرد.

کف دست و خط زندگي, انواع کف بینی

اگر خط زندگي صاف و بدون شكستگي و واضح و عميق باشد نشانگر سلامتي و طول عمر فرد است و در صورتيكه اگر كمرنگ و سطحي و توأم با شكستگي باشد دلالت بر ضعف مزاج فرد ميكند .
اگر اين خط به شكل زنجيري باشد و پيچ و خم هاي ريز داشته باشد نشانگر ضعف و عدم سلامتی فرد است.

کف دست و خط زندگي, انواع کف بینی

اگر خط زندگي به طرف تپه ناهيد برود و آن را باريك و كوچك كند نشانگر كمبود نيرو و ضعف شهوت غريزي است ولي اگر طوري به طرف تپه ناهيد برود كه اين تپه منطقه بزرگ و نسبتاً وسيعتري را شامل شود بيانگر آن است كه فرد داراي نيروي غريزي و شور و شهوت قدرتمندي است .

کف دست و خط زندگي, انواع کف بینی

اگر خط زندگي از سمت راست بيشتر به سمت تپه مشتري كشيده شود دلالت بر اين دارد كه فرد كنترل ببيشتري بر خود دارد و داراي جاه طلبي بيشتري است .

کف دست و خط زندگي, انواع کف بینی

اگر خط زندگي از سمت راست به درون تپه مريخ نفوذ كند نشانگر آن است كه فرد از اعتماد به نفس كمتري برخوردار است و در كارهاي خويش چندان پيگير نيست .

کف دست و خط زندگي, انواع کف بینی

خط بهرام : خط بهرام در داخل تپه ناهيد و در نزديكي خط زندگي قرار گرفته است و فقط در برخي از دست ها ديده ميشود و بيانگر نيروي حياتي بسيار زياد و مقاوم بودن فرد در مقابل بيماريهاست .

كساني كه خط بهرام بر كف دست آنها وجود داشته باشد افرادی بسیار شجاع و دلير هستند كه از هيچ چيز باك ندارند و همواره به استقبال خطر ميروند و از نيروي زندگي بسيار فراواني برخوردار ميباشند.

در تصاوير زیر انواع ۲۴ مدل مختلف کف دست و خط زندگي را مشاهده ميكنيد ، با دقت به آنها بنگريد و ببينيد كدام يك از اين تصاوير با كف دست راست شما مشابهت بيشتري دارد ، بعد از انتخاب تصوير مورد نظر ، تفسيري كه در زير آن نوشته شده است بخوانيد تا نسبت به خود شناخت بيشتري پيدا كنيد .

۱

 

بطور كلي عمر طولاني و درازي خواهيد داشت و زندگيتان همواره رو به پيشرفت و تعالي خواهد بود اما فراموش نكنيد در مواقع نياز بايد به ديگران كمك كنيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۲

 

شما فردي هستيد كه معمولاً كارهاي خود را با شتاب و عجله انجام ميدهيد و اصولاً شخصي كم حوصله و بي صبر هستيد ، از بحث و گفتگو با ديگران لذت ميبريد و دوست داريد افكار و ايده هاي خود را با ديگران در ميان بگذاريد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۳

 

خط زندگي شما نشان ميدهد كه اگر فقط به فكر خودتان باشيد آنگاه در زندگي با مشكلات عده اي مواجه خواهيد شد بنابراين بهتر است به نيازها و خواسته هاي ديگران نيز فكر كنيد و نسبت به ديگران بي اعتنا نباشيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۴

 

زندگي پر و پيمان و مرفهي خواهيد داشت و سود و منفعت زيادي از جانب يكي از دوستانتان به شما خواهد رسيد اما براي زندگي خود بايد هدف ارزشمندي را در نظر بگيريد و با همة توانايي در راه رسيدن به آن بكوشيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۵

 

در طول زندگي ممكن است با افراد خانواده و يا همكاران خود دچار اختلاف نظر شويد و اين امر احتمالاً منجر به درگيري و برخورد شود ، هر چه بيشتر خوشبختي را در خود تقويت كنيد فرصت هاي بيشتري براي رفع اختلافات خود با ديگران بدست خواهيد آورد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۶

 

اگر در انجام كارهاي خود تعلل و سستي به خود راه ندهيد و به موقع شروع كنيد ، آنگاه در رقابتهاي يك زندگي يك گام جلو خواهيد بود ، بايد كمي جاه طلبي داشته باشيد و با همت و تلاش به خواسته هاي خود دست يابيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۷

 

در انجام هدف هاي كوتاه مدت موفق خواهيد بود بنابراين براي توفيق در زندگي بهتر است اهداف بلند مدت خود را به چند مرحله تقسيم كنيد تا انجام آنها بهتر ميسر شود و مواردي را كه ممكن است پيشرفت شما را به تأخير بيندازد از برنامه زندگي حذف كنيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۸

 

در برخي معاملات و داد وستد هايي كه در زندگي خواهيد داشت ممكن است با مشكلاتي روبرو شويد ولي در هدف هاي عمده شغلي خود موفق خواهيد بود ، شما بايد با افراد خانواده ، همكاران و دوستان خود فعاليت هاي مشترك بيشتری داشته باشيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۹

 

در زندگي شانس به شما لبخند ميزند و يك فرصت طلايي براي پولدار شدن نصيبتان ميشود اما ممكن است در خرج كردن آن ، كمي دچار شتابزدگي و افراط شويد ، در ارتباط با پول بايد هوشيارانه تر عمل كنيد و احتياط را از دست ندهيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۰

 

زندگي شما از نظر خانوادگي و كسب مال و ثروت توأم با موفقيت و رضايت خواهد بود اما از نظر سرمايه گذاري مالي بايد محتاط باشيد چون خطراتي شما را تهديد ميكند ، فكرتان رابايد راجع به چيزي كه در نظر داريد بخريد تغيير دهيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۱

 

موفقيت هاي غير منتظره اي در زندگي تان رخ خواهد داد ، يك موفقيت غير عادي برای پولدار شدن بدست خواهيد آورد كه بايد به خوبي از آن استفاده كنيد اما در زمينه كار و حرفه با مشكلات و دشمنی هايي روبرو خواهيد شد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۲

 

خط كف دست شما نشان ميدهد كه در زندگي تان در رابطه با يكي از دوستان خود يا يكي از فرزندان تان دچار مشكل ميشويد ولي خوشبختانه اين مشكل رفع ميشود ، سعي كنيد در ارتباط با دوستان و بچه ها رفتار ملايم تری داشته باشيد و با آنها بيشتر رفت و آمد كنيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۳

 

در يك معامله مخاطره آميز احتمالاً شانس مي آوريد و زندگيتان سر و سامان ميگيرد ، برخي تفريحات و سرگرمي ها شما را به طرف خود جذب ميكنند ، در ارتباط با شغل و حرفه يا مسايل خانوادگي خود ممكن است به نوعي دردسر و گرفتاری دچار شويد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۴

 

پيشرفت و ترقی در زندگی ممكن است دير به سراغتان بيايد اما اميد خود را از دست ندهيد چون بلاخره بخت و اقبال به شما لبخند میزند ، خود را آماده كنيد و كاملاً گوش به زنگ باشيد تا زمانی كه شانس در خانه تان را زد از آن بهره بگيريد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۵

 

در زندگی به پيشرفت های مالی شگفت انگيزی دست ميابيد و به رفاه و سعادت میرسيد اما بايد در مورد مسايل مالی كاملاً محتاط باشيد و با خردمندی تصميم بگيريد و گرنه دچار ضررهای جبران ناپذير میشويد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۶

 

به طور کلی از زندگی خوبی بهره مند خواهيد شد و اين موفقيت ها عمدتاً در زمينه فعاليتهای اجتماعی و شغلی شما خواهد بود ، ولی به مدد همين پيروزی ها ، زندگيتان نيز توأم با نيکبختی و سعادت خواهد شد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۷

 

احتمالاً در ارتباط با مسايل و موضوعات دچار مشكلاتی میشويد اما شما به كمك ذهن خلاق و نوآور خود میتوانيد بر مشكلات غلبه كنيد و در زمينه شغل و حرفه خود نيز موفق باشيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۸

 

خيلي معاشرتی و اجتماعی هستيد و بيشتر وقت و زندگی خود را با رفقا و دوستان خود ميگذرانيد و زندگی شما بدون ديگران معنا ندارد ، از همين رو بايد در انتخاب دوستان خود بسيار مراقب باشيد تا دچار دردسر و گرفتاری نشويد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۱۹

 

در زندگی بسيار محبوب ديگران خواهيد بود و همه خواهان ايجاد دوستي با شما هستند و اين موضوع فرصت خوبی برای شما ايجاد میكند تا بهتر بتوانيد براي آينده خود برنامه ريزی كنيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۲۰

 

در زندگی ممكن است به راحتی نتوانيد تصميم بگيريد از همين رو بهتر است كه با ديگران به مشورت بپردازيد و نظر آنها را در مورد مسايل خود جويا شوید ، با درگير كردن خود در مسايل مختلف زندگی، كم كم با‌ تجربه تر میشويد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۲۱

 

زندگی شما عمدتاً در زمينه هنرهای نمایشی مانند سينما ، تئاتر ، راديو ، تلويزيون و … جريان دارد و هر لحظه آماده به نمايش در آوردن يك فكر و ايده هستيد ، اين حرفه ، موقعيت خوبی را در اختيار شما قرار میدهد تا بتوانيد افكار و نظريات خود را به اطلاع ديگران برسانيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۲۲

 

از لحاظ اجتماعی و مالی ، با موفقيت های خوب و مساعدی روبرو خواهيد شد ، هشيار باشيد و از آنها به خوبی بهره بگيريد ، راجع به يكي از روابط اجتماعی خود بيشتر فكر كنيد چون در ارتباط با شغل و حرفه شما امتياز خوبی محسوب میشود

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۲۳

 

در زندگي خود احتمالاً با آدم های جالبی آشنا خواهيد شد ، شما همچنين به فعاليتهای ذهنی اهميت زيادی میدهيد و افكار و احساسات خود را به خوبی بيان كنيد و از اين طريق ديگران را تحت تأثير قرار دهيد

 

انواع کف بینی, فال و طالع بینی

۲۴

 

زندگي شما بستگی به معامله و مذاكره ای دارد كه خود بايد شروع كنيد ، در يك ميهمانی مهم كه در ارتباط با همان معامله است و بايد با درايت و تيز هوشی عمل كنيد و با روشی منصفانه و معقول وارد مذاكره با طرف مقابل شويد

 

 انواع کف بینی, فال و طالع بینی

منبع:falgoo.net

مطالب مشابه را ببینید!