فیلم و سریال

خلاصه داستان قسمت آخر سریال ملکه سوندوک

قسمت آخر سریال ملکه سوندوک

خلاصه داستان قسمت آخر سریال ملکه سوندوک

بیدام پسر میشیله و عاشق دوکمن همون ملکه سوندوکه.
خلاصه یه سراتفاق می افته و باعث میشه بیدام فک کنه شاه دوکمن میخواد بکشتش.اون تازه فهمیده بود میشیل الهه زیبایی مادرشه و میشیل تازه مرده بود.خودکشی کرده بود که به داکمن تسلیم نشه.
بیدام اومد پیشش بهش گفت نمیخوای بهت بگم مادر..نمیخای واسه ول کردنم معذرت خواهی کنی؟نمیخای بهم بگی عزیزم؟میشیلم خندیدو گفت چرا معذرت خواهی کنم؟لازمم نیس بهم بگی مادر.بعدش میمیره.
بیدام اعلام استقلال میکنه ولی آخر تسلیم میشه و خودش میره اردوگاه شاه.جلو دوکمن میمیره و در لحظه آخر دستشو دراز میکنه.دوکمن غش میکنه و سه روز بعد میمیره.
مرگ بیدام در حدود 30 سالگی واقعا دردناک بود.
دوکمن در حالی که رو به آفتاب نشسته بود و لبخند میزد.بعد یه قطره اشک از چشاش میاد و بعدش هم میمیره.مرگی در اوج آگاهی و رضایت.

نوشته های مشابه