خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب + تصاویر

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق یک نقاشی زیبا بر روی یک کاغذ مخصوص با قلم شاید کمی راحت باشد و یا ساخت کوزه از گل رس یا … ولی ساخت مجسمه های زیبا از یک سری وسایل  دورانداختنی و قراضه بسیار کار سخت و زیبایی خواهد بود.

هنرمند تری بردر که یک عکاس است با خلاقیت خودش به این اجسام را با هنر خودش خلق کرده است.

برای دیدن سری دو اینجا کلیک کنید

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

خلق آثار زیبای هنری با وسایل عجیب

 

مطالب مشابه را ببینید!