مجله تاپ‌ناز‌

خواستگار جوان پدر دختر مورد علاقه اش را زنده در آتش سوزاند!

سوزاندن پدرزن

پسر جوان به دلیل جواب رد شدن از پدر دختر مورد علاقه اش، ناگهان حالت جنون به سرش زد و روی پدر دختر بنزین ریخت و وی را زنده سوزاند و موجب مرگش شد. این خواستگار عصبانی به دیه و زندان محکوم شد.

زندانی شدن و دیه برای خواستگاری که پدر مورد علاقه اش را کشت

خبر حوادث : ماجرای سوزاندن پدر دختر در 2 اردیبهشت سال 93 اتفاق افتاد. این مرد 75 ساله غلامحسین نام داشت که به دست جوان کینه توزی به نام رضا با 22 سال سن کشته شد.

 

او در بازجویی‌ به کارآگاهان گفت: از مدت‌ها پیش خواستگار دختر آن مرحوم بودم اما آنها هربار به من جواب رد می‌دادند. روز حادثه هم سر همین موضوع با برادران دختر مورد علاقه‌ام درگیر شدیم و وقتی پدر «بهار» خواست ما را از هم جدا کند من ناخواسته بطری بنزین را که در گوشه حیاط بود روی سر و صورتش پاشیدم و بعد هم از شدت عصبانیت با فندکی که داشتم او را به آتش کشیدم.»

 

پــس از تکــمیل تحقیقات وصدورکیفرخواست، پرونده در شعبه دهم دادگاه کیفری به ریاست قاضی قربانزاده وبا حضور ملکی و غفاری – مستشاران دادگاه – تحت رسیدگی قرارگرفت.

 

متهم درآخرین دفاعیاتش به قضات گفت: «من ناخواسته مرتکب قتل شدم. چون خانواده بهار بدون هیچ بهانه‌ای به من که خواستگار دخترشان بودم جواب رد داده بودند. آن روز مادرم قبل از من برای گرفتن پاسخ خواستگاری‌ام به خانه‌ شان در شهرک ولیعصر رفته بود و من بی‌صبرانه منتظر شنیدن جواب بودم و هزاران نقشه برای زندگی آینده‌ام داشتم. سرکوچه آنها منتظر بودم که دیدم مادرم با چهره‌ای آشفته از خانه‌ شان بیرون آمد و متوجه شدم که خانواده «بهار» بازهم جواب رد داده‌اند. از شنیدن این خبر بشدت عصبانی شدم و به درخانه آنها رفتم تا علت را جویا شوم. زنگ در را زدم اما کسی جواب نمی‌داد در حالی که خونم به‌ جوش آمده بود شیشه‌های خانه را شکستم که بلافاصله برادران بهار به حیاط آمدند و با هم درگیر شدیم. درجریان این نزاع پدر بهار به طرفم حمله کرد و من هم با بطری بنزین که در گوشه حیاط بود او را به آتش کشیدم. ولی پس از مرگش بشدت پشیمان هستم. چون پدر بهار بی‌گناه جان باخت و من نباید این کار را انجام می‌دادم!

قضات دادگاه پس ازشورسرانجام صبح دیروزقتل را غیرعمد دانسته وخواستگار شکست خورده را به پرداخت دیه کامل یک مسلمان وسه سال حبس محکوم کردند.

کشته شدن پدر دختر مورد علاقه به دلیل جواب رد دادن

همچنین : فرار مرگبار پسر جوان از منزل دختر مورد علاقه اش!

مطالب مشابه را ببینید!