خودنمایی و شیرین کاری پسر مقابل نامزدش باعث مرگش شد! +عکس

پسر نوجوان که قصد روبروی دوست دخترش دست به شیرن کاری بزند و خودی نشان دهد نمی دانست که مرگ در انتظارش است!

خودنمایی نوجوان عاشق بلای جانش شد

در تصاویری که مشاهده می کنید حادثه ای دلخراش برای یک پسر در یکی از مراکز خرید سنگاپور رخ داده است. در این تصاویر مشاهده می شود که یک نوجوان 17 ساله بخاطر انجام یک حرکت آکروباتیک در مقابل نامزدش از طبقه چهارم فروشگاه به پایین سقوط می کند. وی ظاهرا زمانی که قصد داشت به بالای دیواره گچی فروشگاه بپرد به علت مقاوم نبودن این دیواره به پایین پرت شد. بنا به گفته رسانه های محلی این دیواره کوتاه فروشگاه که با گچ ساخته شده بود نتوانست وزن قربانی را تحمل کند.

عکس هایی از صحنه مرگبار نوجوان 17 ساله سنگاپوری

خودنمایی و شیرین کاری پسر مقابل نامزدش باعث مرگش شد
مرگ پسر نوجوان 17 ساله با انجام حرکات آکروباتیک

خودنمایی و شیرین کاری پسر مقابل نامزدش باعث مرگش شد

مرگ نوجوان 17 ساله با انجام حرکات آکروباتیک

” رس” دوست قربانی در این خصوص گفت:” ما فکر می کردیم که که این دیواره کوتاه مقاوم باشد. اما زمانی که وی به بالای آن پرید مستقیما به پایین سقوط کرد. من می دانستم این کار ممکن است خطرناک باشد اما پیش از آنکه بتوانم وی را از این کار منصرف کنم او به بالای دیواره پرید و جانش را از دست داد.”

خودنمایی و شیرین کاری پسر مقابل نامزدش باعث مرگش شد

مرگ پسر نوجوان بخاطر شیرینکاری مقابل نامزدش! + عکس

مطالب مشابه را ببینید!