خوش شانسی یک مرد در اوج بدشانسی!+کلیپ

تفنگ

در این کلیپ یک مرد را مشاهده می کنید که در حال تیراندازی است که تفنگش ….

 

نوشته های مشابه