عکس بلای وحشتناکی که سر چهره زن آمد (با داروی تقلبی)

عکس از بلای وحشتناکی که سر چهره زن آمد (با داروی تقلبی)

زن جوان برای حل مشکل پوستی خود از داروی پوستی استفاده کرد که متاسفانه نتیجه فاجعه باری برای اون داشت و دچار عوارض وحشتناکی شد!

 

عاقبت استفاده از داروی تقلبی بر چهره زن جوان

یک زن جوان که هویتش فاش نشده برای درمان بیماری سرطان پوست از یک نوع داروی گیاهی به نام black slave استفاده کرد اما بعد از مدتی متوجه تغییراتی روی پیشانی و بینی‌اش شد.

او کم کم متوجه شد نوک بینی‌ و پیشانی‌اش سیاه می‌شود و پس از چند روز در کمال ناباوری در نوک بینی‌اش حفرۀ بزرگی درست شد.

 

عکس از بلای وحشتناکی که سر چهره زن آمد (با داروی تقلبی)

 

اینجا بود که پس از پرس‌وجو فهمید این دارو مورد تأیید وزارت بهداشت آمریکا نبوده و تقلبی است. اما دیگر کار از کار گذشته بود. او حالا مجبور است چند عمل ترمیمی انجام دهد تا شاید صورتش کمی به حالت اول برگردد.

عاقبت استفاده از داروی تقلبی

عکس از بلای وحشتناکی که سر چهره زن آمد (با داروی تقلبی)

 

مطالب مشابه را ببینید!