داستان سریال تاکستان

خلاصه داستان قسمت آخر سریال تاکستان

خلاصه داستان قسمت آخر سریال تاکستان

خانواده های کورتاراز و رورته صاحب زمین های بزرگ تاکستان و انگور هستند.این دو خانواده بزرگترین قطب صادرات انگور در اندونزی هستند و البته با هم رقابت شدید هم دارند.این دو خانواده برای حفظ تاکستان وارد نزاع و درگیری می شوند و نقشه قتل پسر بزرگ خانواده کورتاراز را می کشند که میگوئل جان سالم به در می برد و …

ارسالی کاربران

همچنین:

خلاصه قسمت آخر سریال تاکستان

عکس های اما در سریال تاکستان

عکس های میگوئل در سریال تاکستان

عکس های سریال تاکستان

مطالب مشابه را ببینید!