داستان سریال رویای شیرین

داستان سریال رویای شیرین

شیرین از هر فرصتی برای خواندن و رفتن به خارج از کشور استفاده میکند، نکته جالب این فیلم اینست که زبان تمامی بازیگران این فیلم ایرانی است ولی در ایران ساخته نشده است،طوری این فیلم ساخته شده است که بینندگان فکر کنند در ایران است ولی اینگونه نیست و فقط صحنه هایی از پیش تهیه شده در لا به لاب فیلم پخش میشود. تماشای این فیلم برای جوانان زیر ۱۵ سال مناسب نیست …..

داستان این سریال کلیشه ای، فیلنامه ضعیف و بازیگران غیرحرفه ای هستند!

سریال رویای شیرین

مطالب مشابه را ببینید!