فیلم و سریال

داستان سریال مافیوسا

داستان سریال مافیوسا Mafiosa

داستان سریال مافیوسا

نفرت و جنون، زنی که هم احساس نفرت را بر می انگیزد و هم محبوب است.چه اتفاقاتی در پس پرده است . ژان میشل و ساندرا، عشق این خواهر و برادر به کجا خواهد رسید . آیا این دو تا آخر راه به یکدیگر وفادار خواهند ماند ؟مافیوسا درامی جنایی است که بیننده را با خود همراه می کند و تمام اتفاقات در این سریال غیر قابل پیش بینی اند!

نوشته های مشابه