دانلود آهنگ زیبای ای خالق عالم از هوشمند عقیلی

دانلود آهنگ قدیمی و زیبای ای خالق عالم از هوشمند عقیلی

دانلود آهنگ زیبای ای خالق عالم از هوشمند عقیلی

دانلود آهنگ با کیفیت Mp3 128

دل از اغیار جدا بردی و از یار جدا
مهر تو یار جدا ورزد و اغیار جدا
هر گروهی به رهی طالب دیدار تواند
مست و هشیار جدا خفته و بیدار جدا

ای خالق عالم دیوانه ترم کن
بیچاره عشقم بیچاره ترم کن
این خاکی شرمنده موجود سرافکنده
با چشم پر از گریه رو سوی تو آوره

ای خالق عالم دیوانه ترم کن
بیچاره عشقم بیچاره ترم کن
این خاکی شرمنده موجود سرافکنده
با چشم پر از گریه رو سوی تو آوره

من رو سیهم بر دل گنهم
ای بنده نواز بنما تو رهم
خالی ز گنه نیست خدا روز و شب من
بر عذر گناهان چه کنم بسته لب من
من رو سیهم بر دل گنهم
ای بنده نواز بنما تو رهم
ای بنده نواز بنما تو رهم
ای بنده نواز بنما تو رهم

ای خالق عالم دیوانه ترم کن
بیچاره عشقم بیچاره ترم کن
این خاکی شرمنده موجود سرافکنده
با چشم پر از گریه رو سوی تو آوره

مطالب مشابه را ببینید!