دانلود آهنگ های سریال ایمان

دانلود آهنگ های سریال ایمان

دانلود آهنگ های سریال کره ای ایمان

آلبوم موسیقی های متن سریال کره ای ایمان / سرنوشت 신의  / Faith در یک نسخه ی اختصاصی گرد آوری و تهیه شده است. موسیقی های متن این سریال در ۷ پارت مختلف منتشر شده است که توسط هنرمندان مختلف آهنگسازی شده است.

سه آهنگ شاخص این آلبوم قرار داده شد

دانلود آهنگ اول

دانلود آهنگ دوم

دانلود آهنگ سوم

نوشته های مشابه