دانلود نرم افزار تعبیر خواب حرفه ای

کاملترین تعبیر خواب در ایران،بیش از ۸۵۵۶۰۰ هزار کلمه وبیش از ۲۷۳۵ موضوع قابل جستجو،قابل اجرا در تمام ویندوزها ،ازمعبران بزرگ.

 

تعبیر خواب

تعبیر خواب دانیال نبی علیه السلام.

تعبیر خواب امام جعفرصادق علیه السلام.

تعبیر خواب یوسف نبی علیه السلام.

تعبیر خواب اسماعیل بن اشعث.

تعبیر خواب خالد اصفهانی.

تعبیر خواب محمد بن سیرین.

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی.

تعبیر خواب جابر مغربی.

تعبیر خواب جاحظ.

تعبیر خواب علامه مجلسی (ره).

تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی.

تعبیر خواب تام چت ویندرا.

تعبیر خواب لوک اویتنهاو.

تعبیر خواب فروید.

تعبیر خواب آنلی بیتون.

تعبیر خواب لیلا برایت.

تعبیر خواب اچ میلر.

تعبیر خواب هانس کورت.

با این نرم افزار نیازی به کتابهای تعبیر خواب ندارید

میتواند مورد استفاده کسانی هم قرار بگیرد که مقاله و تحقیق در مورد خواب و تعبیراتش دارند

این نرم افزار برای دانلود در اینتر نت طراحی شده است به همین دلیل در این نرم افزار ازتصاویر استفاده نشده تا موجب بالا رفتن ظرفیت نرم افزار گردد

بروز شده درتاریخ

۱۳۸۹/۳/۲۳

دانلود با حجم 2 مگابایت

مطالب مشابه را ببینید!