مجله تاپ‌ناز‌

دانه برف چگونه تشکیل می شود و چرا رنگ برف سفید است؟

برف بسیار زیبا است و می تواند باعث شادی کودکان و حتی بزرگسالان شود ولی شاید این سوال در ذهن شما باشد که برف چطور تشکیل می شود و چرا رنگ برف سفید است.

در ادامه اطلاعاتی در مورد تشکیل برف و دلیل سفید بودن دانه های برف را بررسی می کنیم.

برف چیست و چطور تشکیل می شود؟ 

وقتی که دمای هوا کم می شود و نزدیک به صفر می شود رطوبت موجود به کریستال های یخی تبدیل می شود و از به هم پیوستن این کریستال های ریز در ابرها، دانه های برف ایجاد می شوند. وقتی کریستال های یخی زیاد شوند دانه های برف سنگین می شوند و به سوی زمین سقوط می کنند و بارش برف شروع می شود.

اندازه دانه برف

اندازه دانه برف به دمای هوا ربط دارد. در هوای مرطوب با دمای کمی بیشتر از صرف درجه لبه های دانه برف ذوب می شود و به هم می چسبند که باعث بزرگی برف می شود. اما دره وای سرد و خشک کمتر از صفر درجه سانتی گراد دانه های برف به شکل پودر می شوند و زیاد به هم نمی چسبند و به همین دلیل دانه های فر کوچک تر می شوند.

در چه دمایی برف می بارد؟

شاید تصور شود که برای بارش برف حتما باید دمای هوا زیر صفر درجه باشد در حالی که این تصور اشتباه است. بارش برف در دمای زیر 2 درجه سانتی گراد هم رخ می دهد در حالی که در دمای بالاتر از 2 درجه سانتی گراد برف شروع به ذوب شدن می کند و به جای برف، مخلوط برف، باران و تگرگ می بارد، اگر هوا گرم تر شود فقط باران خواهد بارید.

دانه برف

انواع برف

بارش برف از لحاظ شدت به سه نوع ملایم، متوسط و سنگین طبقه بندی می شود. وقتی که برف با وزش باد شدید همراه شود می تواند باعث ایجاد کولاک شود. اندازه و ترکیب دانه های برف به تداد کریستال های یخی که در کنار هم قرار می گیرند ربط دارد و این مسئله با دمای هوا مشخص می شود.

چنانچه دانه های برف در هوای خشک و سرد باشند، کوچک و پودری می شوند و چسبندگی به هم ندارد. این برف در اصل برف خشک است برای ورزش های برفی خیلی عالی است ولی اگر باد بوزد کولاک می آید.

وقتی هوا کمی گرم تر و بالاتر از دمای انجام باشد دانه های برف به هم می چسبند و دانه های بزرگ تر و سنگین تری ایجاد می شود. این برف را برف مرطوب می نامند که برای درست کردن آدم برفی بهتر است.

بخوانید: آیا خوردن برف ضرر دارد؟ می توانیم برف بخوریم؟

دانه برف

چرا رنگ برف سفید است؟

دانه های برف از هم پیوستن تعداد زیاد کریستال یخی که بی رنگ هستند ایجاد می شود ولی شاید سفید شدن این کریستال های یخیم و سفید شدن برف کمی عجیب به نظر آید.

قبل از اینکه در مورد سفید شدن برف توضیح دهیم این دو موضوع را بخوانید:

دلیل رنگارنگ بودن اشیا چیست؟

نور سفید و مرئی از تعدادی فرکانس نوری تشکیل شده است و چشمان ما فرکانس های مختلف را به صورت رنگ های مختلف زرد، قرمز، آبی، بنفش و … تشخیص می دهد.

وقتی که فوتون های نور مرئی با جسمی برخورد می کنند با توجه به واکنش ذرات موجود در جسم به فرکانس های مختلف نور ممکن است توسط آن جسم بازتاب شده، یا از جسم رد شود یا توسط جسم جذب گردد. اجسام مختلف را  به رنگی می بینیم که بازتاب کرده اند، مثلا رنگ چمن سبز است زیرا نور سبز را به چشمان ما بازتاب داده اند و تمام رنگ های دیگر را جذب کرده اند.

چرا برف با وجود شفاف بودن کریستال ها، به رنگ سفید دیده می شود؟

نور بعد از برخورد به کریستال یخی در جهت مستقیم خود از آن عبور نمی کند و مسیر را عوض می کند زیرا فاصله بین بعضی از اتم ها در ساختار مولکولی یخ نزدیک به طول موج نور می باشد و این باعث می شود فوتون ها با ذرات یخ تعامل داشته باشند و نتیجه آن تغییر مسیر نور است.

برف گروهی از کریستال های یخی مجزا است که در کنار هم قرار می گیرند. وقتی که فوتون نور وارد برف می شود از یک کریستال یخ عبور می کند، مسیر خود را تغیر می دهد، به کریستال بعدی می رسد و این فرآیند تکرار می گردد. در آخر تمام کریستال های نور را به همه اطراف خود پراکنده می کند و فرکانس های مختلف نور از برف خارج می شوند که با هم ترکیب شده و چم ما رنگ سفید را مشاهده می کند.

منبع: foxnews – science – metoffice

مطالب مشابه را ببینید!