دختري كه با علي كريمي عكس گرفت +عکس

دختري كه با علي كريمي عكس گرفت +عکس

علي كريمي پس از گذراندن دوران مصدوميت دوباره با روحيه به تمرينات پرسپوليس بازگشته است.

اين دختر محسن بنگر است كه ديروز همراه پدرش در تمرينات پرسپوليس حاضر شد و حالا با علي كريمي عكس انداخته است.

علی کریم و دختر بنگر
علی کریم و دختر بنگر

دختر بنگر و علی کریمی
دختر بنگر و علی کریمی
مطالب مشابه را ببینید!