دختری که با حیوانات زندگی می کند +تصاویر

این دختر در سال 1990 در نایروبی به دنیا آمد.این دختر علاقه عجیبی به حیوانات داشت به طوری که حیوانات هم به او حس نزدیکی می کردند.

این تصاویر مربوط به سن 5 سالگی این دخترک می شود.او که تیپی نام دارد هم اکنون در فرانسه با پدر و مادرش زندگی میکند.

 

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

دختری که با حیوانات زندگی می کند

 

 

مطالب مشابه را ببینید!