دختری که بعد از 29 سال شنوا شد+کلیپ

کلیپ دختری که بعد از 29 سال شنوا شد

دختر

سارا چیرمن بیست و نه ساله که بطور مادرزاد از ناشنوایی رنج می برد پس از آنکه نخستین بار صدای خود را شنید به شدت متاثر شد. وی که حدود دو ماه قبل تحت عمل جراحی پیوند شنوایی قرار گرفت تاکنون کاملا ناشنوا بوده است.

مطالب مشابه را ببینید!