دختری که مداد در مغزش رفته بود زنده ماند!

یک دختر 2 ساله پس از آنکه روی یک مداد افتاد و مداد وارد مغزش شد، به فاصله یک میلیمتر از مرگ رهایی یافت.

تصاویر اشعه ایکس مغز این کودک دو ساله نشان می دهد که مداد وارد چشم راست ” رن باول ” شده و 3.8 سانتیمتر وارد سر وی شده است.

جراحان مغز و اعصاب با انجام یک عمل جراحی چهار ساعته با برداشتن بخشی از جمجه وی موفق به نجات زندگی وی شدند.

جراحان اظهار داشتند که نکته حیرت انگیز اینجا است که نوک مداد وارد تخم چشم کودک نشده و از بالای آن میان تخم چشم و کره چشم عبور کرده است.

مغز


جراحان مغز و اعصاب با یک عمل چهار ساعته بخشی از جمجمه ” رن” را برداشته و جان وی را نجات دادند
دختر

رن پس از انجام جراحی هیچ مشکل مغز ، چشمی و دیدی نداشت

این مداد همچنین با فاصله یک میلیمتری به سه رگ خونی مهم صدمه وارد نکرده بود. اگر این مداد تنها اندکی جلوتر رفته بود نتیجه این حادثه مرگبار بود.

“رن باول” بدون هیچ صدمه مغزی و تأثیر منفی روی دید وی روند بهبود را طی کرده است.

“رن ” در اتاق خود در حال نقاشی کشیدن بود و نقاشی را همراه مدادی که در دست داشت برای نشان دادن به والدینش برد، اما یک سکندری در میان راه موجب شد که با صورت روی مدادی بیفتد که در دست نگاه داشته بود.

مایکل باول 34 ساله پدر این کودک اظهار داشت: استخوان شکسته به اندازه کافی مسئله بدی است اما اگر اتفاقی برای چشم یا مغزش می افتاد وضعیت بسیار وخیم تر می شد. خوشبختانه همسرم سر را یک وضعیت افقی قرار داد و سعی نکرد که مداد را از سر “رن” خارج کند.

مغز

اسکنی که نشان می دهد مداد چگونه در مغز ” رن ” نفوذ کرده است

یک آمبولانس به سرعت رن را به بیمارستان رساند و پس از آن که یک اسکن جدی بودن این صدمه را نشان داد تصمیم گرفته شد که یک جراح مغز و اعصاب متخصص وی را جراحی کند.

آیان پوپل جراح مغز و اعصاب که “رن” را جراحی کرد، گفت: مغز به فاصله یک میلیمتر از یک رگ خونی بزرگ در مغز قرار گرفته بود، این کودک بسیار خوش شانس بود که هیچ خونریزی قابل توجهی نداشته است.

وی افزود: طی 16 سالی که به عنوان جراح مغز و اعصاب کار کرده ام تاکنون به سه مورد مشابه برخورد کردم که یکی به مرگ ختم شد و دیگری صدمات قابل توجهی برجای گذاشت.

این جراح اضافه کرد که علاوه بر این که بخشی از جمجمه “رن” را برداشتیم باید اطمینان حاصل می کردیم که هیچ ذره ای از مداد وارد مغز نشده است.

براساس اظهارات پدر این کودک، جراحان به جای جمجمه صفحات پلاستیکی داخل سر دخترش گذاشته و آن را با مواد زیست تجزیه پذیر به جمجمه متصل کردند.

مغز

جراحی که “رن” را جراحی کرد اظها رداشت که وی بسیار خوش شانس بوده که مداد به رگهای خونی مغز برخورد نکرده است

مطالب مشابه را ببینید!