دختر ایرانی که به عنوان جذاب ترین مهماندار هواپیما معرفی شد! + عکس

در مسابقه انتخاب زیباترین مهماندار هواپیما یک دختر ایرانی به عنوان جذاب ترین و خوشگل ترین مهماندار هواپیما انتخاب شد.

مسابقه جذاب ترین مهمانداران هواپیما و انتخاب دختر ایرانی

از لحاظ ظاهری مهمانداران هواپیما باید همیشه مرتب و منظم، با ظاهری آراسته و فرم بدنی متناسب باشد و از لباس های فرم شرکت های هواپیمایی استفاده کند.

یک سایت، مسابقه متفاوتی به راه انداخته که در آن مهمانداران هواپیما با هم به رقابت می پردازند.در این مسابقه بیش از نیم میلیون مهماندار هواپیما از 49 کشور عکس های سلفی خود را به این وبسایت فرستادند تا شاید به عنوان جذاب ترین مهماندار انتخاب شوند.تاکنون از نیم میلیون سلفی حدود 60 سلفی انتخاب شده که باز هم تا نتیجه نهایی تعداد کمتر خواهد شد.

نکته جالب برای ما ایرانی ها این است که در این مسابقه یک مهماندار بانوی ایرانی از شرکت هواپیمایی قشم ایر نیز به مراحل پایانی راه یافته که در ادامه تصویر او را نیز مشاهده خواهید کرد.

عکس های جذاب ترین زنان مهماندار هواپیما ایرلاین های مختلف دنیا

عکس مهماندار خوشگل هواپیما

عکس مهماندار خوشگل هواپیما

عکس مسابقه جذاب ترین مهمانداران هواپیما

عکس مسابقه جذاب ترین مهمانداران هواپیما

دختر ایرانی مهماندار هواپیمایی ایران

دختر ایرانی مهماندار هواپیمایی ایران

مسابقه جذاب ترین مهمانداران هواپیما

مسابقه جذاب ترین مهمانداران هواپیما

مسابقه جذاب ترین مهمانداران هواپیما

مسابقه جذاب ترین مهمانداران هواپیما

دختر ایرانی در مسابقه جذاب ترین مهمانداران هواپیما

دختر ایرانی در مسابقه جذاب ترین مهمانداران هواپیما

عکس زنان جذاب مهماندار در هواپیمایی های جهان

عکسی از زنان مهماندار هواپیمایی قبل از انقلاب

مطالب مشابه را ببینید!