دختر جوان پس از پخش شدن عکسهای تجاوز به او خودکشی کرد!

عکس دختر

دختر جوان پس از پخش شدن عکسهای تجاوز به او خودکشی کرد!

دختر 17 ساله ای پس از آنکه 4 پسر جوان به او تجاوز کردند و عکس تجاوز به او را در میان دوستان و همکلاسی ها منتشر کردند تا او را اذیت کنند، خودش را کشت.
به گزارش برترین ها، ریتا پارسونز از نووا اسکوشای کانادا روز پنج شنبه پس از ماه ها عذاب خود را به دار آویخت.

پس از حمله این پسران جوان به ریتا در سال 2011، هیچ اتهامی علیه حمله کنندگان به او صورت نگرفت. پس از مرگ این دختر جوان، تحقیقات پلیسی انجام شد، ولی ادله کافی برای متهم کردن این چهار پسر یافت نشد.

مادر این دختر می گوید: «دخترم با دوستش به منزل یکی از دوستانشان رفتند. در آن خانه چهار پسر به دخترم تجاوز کردند. یکی از آنها از تجاوز به او عکس گرفت و فکر کرد که انتشار آن عکس در میان دانش آموزان آن مدرسه سرگرم کننده است. عکس او بین همه پخش شد. دخترم آن زمان 15 سال داشت. بعد از آن او دیگر مثل قبل نشد. پسرهای همکلاسی اش به او پیامک می زدند و حرف های شرم آوری به او می زدند. دختران هم او را هرزه خطاب می کردند.

ما دخترمان را از آن مدرسه درآوردیم و آن جامعه را ترک کردیم. چون دوستان دخترم تبدیل به دشمنانش شده بود. همه او را اذیت می کردند و این آزارها تمامی نداشت. دانش آموزان این مدرسه و دوستان ریتا در مدرسه و در شبکه های اجتماعی او را آزار می دادند.»

به گزارش برترین ها، آنها از کول هاربور به هالی فکس نقل مکان کردند تا دخترشان را از این آزارها نجات دهند. ریتا دوستان جدیدی پیدا کرد و شروع به رفتن به جلسات مشاوره درمانی کرد که به نظر مفید می آمد. ولی در عین حال زود عصبانی می شد و خودکشی اش نتیجه یکی از همین تغییرهای ناگهانی در وضعیت روانی اش بود. مادرش می گوید: «من می دانم که این تصمیم او ناگهانی بوده و از ته قلبم مطمئنم که واقعاً نمی خواسته خودش را بکشد. وقتی به حمام رسیدم خیلی دیر شده بود و او خودش را از سقف حمام به دار آویخته بود.»

او در مورد تحقیقات پلیس می گوید: «آنها حتی با آن پسرها حرف نزدند و از آنها بازجویی نکردند.»

اقوام و نزدیکان گفتند که عکس مذکور را دیده اند، ولی نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی عکس را گرفته است، بنابراین نمی توانند اتهامی به پسرها بزنند، حتی با آنکه از لحاظ حقوقی و قانونی، همین عکس دلیلی بر پورنوگرافی کودکان است.

مادر ریتا در صفحه فیسبوکش نوشت: «در نهایت، حرف های دشمنانمان نیست که به یاد خواهیم داشت، بلکه سکوت دوستانمان را هرگز فراموش نمی کنیم.»

بارت خان، معاون دبیرستان کول هاربور اظهار داشت: «در این دوران سخت ما به یاد این خانواده خواهیم بود. ولی نمی توانیم پاسخ مستقیمی به نظرات و انتقادات این خانواده بدهیم. چون نمی خواهیم به غم و اندوه آنها چیزی بیفزاییم.»

 

مطالب مشابه را ببینید!