دختر شایسته 2013 روسیه انتخاب شد +عکس

دختر شایسته 2013 روسیه انتخاب شد +عکس

مراسم دختر شایسته روسیه روز 2 مارس در شهر مسکو اجرا شد و تاج زیبایی به خانم المیرا آبدارازاکوا رسید و او رسما به عنوان نماینده کشورش در دوره 63 مسابقات دختر شایسته جهان راه یافت.

المیرا آبدارازاکوا 18 سال سن دارد و قدش 175 سانتی است.

دختر شایسته روسیه
دختر شایسته روسیه

دختر شایسته روسیه
دختر شایسته روسیه
دختر شایسته روسیه
دختر شایسته روسیه
دختر شایسته روسیه
دختر شایسته روسیه
دختر شایسته 2013 روسیه
دختر شایسته 2013 روسیه
دختر شایسته 2013 روسیه
دختر شایسته 2013 روسیه
میس ورد 2013
میس ورد 2013
میس ورد 2013
میس ورد 2013
میس ورد 2013
میس ورد 2013
میس ورد 2013
میس ورد 2013
دختر شایسته روسیه
دختر شایسته روسیه
دختر شایسته روسیه
دختر شایسته روسیه
دختر شایسته 2013 روسیه
دختر شایسته 2013 روسیه

مطالب مشابه را ببینید!