دختر نوجوان تهرانی به دلیل تقلب و صفر گرفتن خودسوزی کرد!

دختر نوجوان تهرانی به دلیل تقلب و صفر گرفتن خودسوزی کرد!

دختر نوجوان به دلیل تقلب کردن در امتحانات نمره صفر گرفت و به همین دلیل بعد از 15 روز دست به خودسوزی زد.

 

تقلب کردن دختر نوجوان تهرانی و خودسوزی این دختر

دختر نوجوان

دختر نوجوان

ساعت 11 صبح 28 دی سال گذشته نگهبان بوستان خیابان عباسپور درحوالی میدان ونک، صدای فریادهای دلخراش دختر نوجوانی را شنید. مرد میانسال سراسیمه خود را به نزدیکی در ورودی رساند اما با صحنه دلخراشی روبه رو شد. او با دیدن دختر نوجوان درمیان شعله های آتش، بلافاصله به کمک شتافت. درحالی که آتش خاموش شده بود و دختر نوجوان به سختی نفس می کشید تلفن همراهش به صدا درآمد. وقتی مرد نگهبان، تلفن را جواب داد از آن سوی خط، صدای پدر دختر نوجوان 16 ساله را شنید که دست به خودسوزی زده بود.

پدر با شنیدن ماجرا با عجله خود را به محل مورد نظر رساند و دخترش را با خودرو شخصی به بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری منتقل کرد.این درحالی بود که در کنار دختر نوجوان دستنوشته ای پیدا شد که درآن نوشته بود :«یکی از دلایلی که دست به این کار زدم به خاطر نمره صفری بود که در امتحان اقتصاد ترم اولم گرفتم.»

بدین ترتیب پدر این دختر نوجوان به دادسرای رسالت رفت و از مدیر مدرسه، معلم درس اقتصاد و مراقب محل امتحان دخترش شکایت کرد. با شکایت مرد میانسال، بازپرس پرونده از همگی تحقیق کرد.اما مسئولان مدرسه مدارکی ارائه کردند که نشان می داددختر نوجوان در امتحانات بعدی حضور داشته و مدیر مدرسه هرگز مانع از حضور دختر نوجوان در امتحانات بعدی نشده است.

همچنین شورای مدرسه در تاریخ 15 دی و درست دو روز بعد از گرفتن تقلب از این دختر نوجوان تشکیل شده و مصوب کرده بود که نمره درس اقتصاد این ترم دختر نوجوان موکول به امتحان ترم دیگرش شود و نمره ترم بعد برای این درس نیزدر نظر گرفته شود.

دختر نوجوان تهرانی به دلیل تقلب و صفر گرفتن خودسوزی کرد!

دختر نوجوان بخاطر گرفتن نمره صفر اقدام به خودسوزی کرد

این درحالی بود که طبق آیین نامه تخلفات امتحانی، اگر در امتحانات داخلی مقطع متوسطه، دانش آموزی کتاب، جزوه، یادداشت و … به همراه داشته باشد نمره درس مربوطه صفر است.

درحالی که تحقیقات در این باره ادامه داشت، این دختر نوجوان چند روزبعد به علت شدت سوختگی وعفونت تسلیم مرگ شد.بنابراین پرونده در اختیار بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران قرارگرفت.

پدردل شکسته که هنوز پس از ماه ها با یادآوری خاطره آخرین روزهای زندگی دختر درسخوانش غم همه وجودش را گرفته، با صدای بغض آلود گفت:«دخترم به نمره هایش خیلی حساس بود. از اول ابتدایی تا اول دبیرستان بجز 20 هیچ نمره ای نگرفته بود. آنقدر نمره صفری که به او داده بودند برایش گران تمام شده بود که دست به این کار زد.

او فقط 16 سال داشت. اما با دخترم کاری کردند که دست به چنین کاری زد.حرف من این است که اگر از او تقلب هم گرفته اند می توانستند سلسله مراتب را رعایت کنند. به من زنگ بزنند. چرا با اعصاب دخترم اینقدر بازی شد که عاقبتش این شود. او تا روزی که دعوتنامه مدرسه رسید هیچ چیزی نگفت. وقتی بالای سرش رفتم و از او علت کارش را پرسیدم گفت:می ترسیدم شما را ناراحت کنم. همان موقع به خودش گفتم ای کاش ما ناراحت می شدیم اما تا آخر عمر داغش را تحمل نمی کردیم. من از مسئولان مدرسه گله مندم که چرا دخترم را به این مرز رساندند…»

ازسوی دیگر با ارجاع پرونده به دادسرای جنایی؛ بازپرس محسن مدیر روستا دستور داد تا از دانش آموزانی که سر جلسه امتحان حضور داشتند تحقیق صورت گیرد تا مشخص شود برخورد معلمان و مراقبان با این دختر نوجوان چگونه بوده است. همچنین از حراست آموزش و پرورش خواسته شد تا بررسی کنند آیا مدرسه در برخورد با دانش آموز مطابق آیین نامه عمل کرده است یا خیر.

خودسوزی دختر نوجوان تهرانی بخاطر تقلب و گرفتن نمره صفر!

مطالب مشابه را ببینید!