دختر 19 ساله در بدن دختر 2 ساله! +عکس

جیریجا سرینیواس دختر 19 ساله اهل کشور هند است که به دلیل یک بیمار خاص بدنش از سن 2 سالگی هیچ رشدی نداشته و به همان حالت باقی مانده است.البته او اصلا قادر به حرکت نیست.سرگرمی این دختر نقاشی است.

دختر 19 ساله در بدن دختر 2 ساله دختر 19 ساله در بدن دختر 2 ساله دختر 19 ساله در بدن دختر 2 ساله دختر 19 ساله در بدن دختر 2 ساله دختر 19 ساله در بدن دختر 2 ساله دختر 19 ساله در بدن دختر 2 ساله

مطالب مشابه را ببینید!