درآمد و هزینه برگزاری جوایز اسکار چقدر است؟

درآمد و هزینه برگزاری جوایز اسکار چقدر است؟

درآمد و هزینه برگزاری جوایز اسکار چقدر است؟

در سال 2012 آمار گزارش شده از سوی آکادمی حاکی از درآمدزایی 103 میلیون دلاری و هزینه 88.6 میلیون دلاری برگزاری هشتادو چهارمین دوره برگزاری این رویداد سینمایی بود که نسبت به آمار سال 2013 کمتر است.

آکادمی علوم و هنرهایی سینمایی اسکار در گزارشی، به میزان درآمد حاصل از برگزاری دوره هشتاوششم این رویداد سینمایی و همچنین هزینه صرف شده برای آن پرداخت.

به گزارش ایسنا، آکادمی اسکار در گزارش سالانه خود در آستانه برگزاری هشتادو ششمین دوره این رویداد سینمایی اعلام کرد، در جریان برگزاری دوره پیشین این جوایز سینمایی در سال 2013، در مجموع 134.4 میلیون دلار درآمد کسب شد‌، در حالیکه هزینه برگزاری آن به 97.3 میلیون دلار رسید.

در سال 2012 آمار گزارش شده از سوی آکادمی حاکی از درآمدزایی 103 میلیون دلاری و هزینه 88.6 میلیون دلاری برگزاری هشتادو چهارمین دوره برگزاری این رویداد سینمایی بود که نسبت به آمار سال 2013 کمتر است.

همچنین میزان دارایی خالص آکادمی اسکار در سال مالی 2013 به رقم 385.3 میلیون دلار رسید، در حالیکه این رقم در سال مالی 2012 نزدیک به 300 میلیون دلار برآورد شده بود.

رییس آکادمی اسکار در مقدمه این گزارش سالانه، با اشاره به دستاوردهای جدید آکادمی از پیشرفت سریع موزه آکادمی و همچنین جمع‌آوری منابع مالی برای این پروژه بزرگ ابراز خرسندی کرد و گفت: هم اکنون در مسیر افتتاح موزه آکادمی در سال 2017 قرار گرفته‌ایم.

مطالب مشابه را ببینید!