درازترین ماشین دنیا با جکوزی و استخر!! +عکس

این لیموزین با طول 30 متر، رکورد بلندترین خودروی جهان را دارد.این خودروی لیموزین به استخر و جکوزی نیز مجهز است.

خودروی لیموزین

خودروی لیموزین
خودروی لیموزین

لیموزین جالب

مطالب مشابه را ببینید!