در انگلیس زن ها هم ختنه می شوند

در انگلیس زن ها هم ختنه می شوند

حدود یکصد هزار زن در انگلستان بطور غیر قانونی توسط پزشکان ختنه می شوند. این کار علی رغم میل آنها انجام می گیرد و حتی در میانشان دختران ده ساله نیز به چشم می خورد.
ختنه زنان

به نقل از روزنامه ساندی تایمز، گزارش می شود که در حدود 100هزار زن در انگلستان بطور غیر قانونی توسط پزشکان ختنه می شوند. این کار علی رغم میل آنها انجام می گیرد و حتی درمیانشان دختران ده ساله نیز به چشم می خورد.
بر اساس تحقیقات صورت گرفته از سوی این منبع، به صورت پنهانی، از دکترها و دندانپزشکان و سایر افراد بیمارستان در این باره سؤال شده است و آنها در پاسخ گفته اند که “ما خودمان این کار را غیر قانونی انجام می دهیم و حاضریم بطور غیر قانونی اتاق عمل را برای این کار آماده کنیم”. حتی پزشکان، این عمل را مخفیانه فیلم برداری کردند که بعد از دستگیری منکر آن شدند.
ساندی تایمز اسامی پزشکان و دندانپزشکانی که این کار را بطور غیر قانونی انجام می دادند را فاش کرد. آنها این کار را در ازای گرفتن 750 یورو انجام می دادند که در میان افراد، دختران 10 الی 13 ساله نیز دیده می شوند.
قربانیان با این عمل درد شدیدی را درد شدیدی را از لحاظ روحی و جسمی تحمل می کنند و حتی در راه رفتن هم دچار مشکل می شوند.
تحقیقات حاکی از این است که بیشتر از 6هزار دختر هر سال در معرض این مساله قرار دارند و بطور کل 22هزار نفر در کل جامعه انگلستان در معرض ختنه کردن هستند.
گفتنی است، عمل ختنه کردن زنان در انگلستان غیر قانونی است و برای خاطی 14 سال زندان در نظر گرفته می شود. این عمل به طور سنتی بنا به دلایل فرهنگی در کشورهای آفریقائی همچون سودان و سومالی و اتیوپی انجام می گیرد و هم اکنون در انگلستان عمومی شده است.

مطالب مشابه را ببینید!